Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

LVB-onderzoek krijgt RAAK Publiek subsidie

27 januari 2016 - In de huidige, steeds ingewikkelder wordende samenleving, worden alledaagse zaken steeds complexer.

Denk maar eens aan reizen met het OV waar je op het spoor van de ene maatschappij moet overstappen naar de andere met alle in- en uitcheckproblematiek. Daarnaast wordt er van de burgers meer zelfstandigheid verwacht, ook als ze die niet hebben.

Jongeren met een LVB lopen tegen veel zaken in de samenleving aan die ze niet begrijpen, vergeten veel van gisteren en hebben moeite aan morgen te denken: ze zijn als het ware ‘’gestrand in het heden’. Wanneer er daardoor problemen komen, zijn ze geneigd om die op te lossen met toegeven of agressief gedrag. Soms worden ze ook de criminaliteit ingezogen omdat ze geen nee durven te zeggen: het onderzoeksterrein van Jan-Dirk de Jong en Hendrien Kaal.

De huidige begeleidings- en behandelmethoden zijn nauwelijks ingericht op deze beperkingen en daarom wordt er binnen het Expertisecentrum onderzoek gedaan. Overigens zijn al geruime tijd een aantal medewerkers van de hogeschool, begeleid door studenten in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) binnen onze hogeschool aan het werk: een prima voorbeeld van een geslaagd integratieproject.