De vlag van de hogeschool

Leefklimaatonderzoek gaat leven in België

3 februari 2016 - Lector Peer van der Helm (Expertisecentrum Jeugd | lectoraat Residentiële Jeugdzorg) hield 1 februari 2016 een lezing aan de Universiteit Gent.

Van der Helm gaf aan dat veel huidige interventies in de jeugdzorg onvoldoende onderzocht waren maar al wel geïmplementeerd met als risico dat er veel geld gestoken werd in interventies die niet het gewenste resultaat hadden. Bovendien hebben (volgens van der Helm) enkelvoudige interventies nauwelijks effect in klinische groepen, waar vaak sprake is van jarenlange verwaarlozing, mishandeling en misbruik. Hij pleitte dan ook voor het model van oud-hoogleraar Kok: een combinatie van een goed leer- leef- en werkklimaat met algemeen werkzame methodieken (bijvoorbeeld een didactisch model) en methodieken voor individuele problematiek (zoals bijvoorbeeld agressietraining).

Verhaal slaat aan

Voor veel toehoorders was de wetenschappelijke en praktijkgerichte informatie nieuw. De vertaling van pedagogisch handelen naar het leefklimaat en de sociotherapie was een duidelijke, concrete vertaling naar de praktijk. Het revitaliseren van het sociotherapeutisch gedachtegoed vindt in België veel weerklank.

Samen met de Gentse professoren Roosen (Social Work) en Vandevelde (Orthopedagogiek) werkt Van der Helm aan leefklimaatonderzoek in twaalf Vlaamse instellingen en twee in Leuven (Katholieke Universiteit). Na afloop zijn afspraken gemaakt voor verdere samenwerking tussen de Universiteit Gent en Hogeschool Leiden.

Lees de presentatie van Peer van der Helm (pdf, 1,94 MB) ( pdf, 1.94 MB )