Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Jeugdreclassering en onderzoek vinden elkaar steeds beter

31 mei 2016 - Tijdens de landelijke Jeugdreclassering training- en uitwisselingsdag hebben Jan Dirk de Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit) en Hendrien Kaal (Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit) een bijdrage geleverd.

Deze dag werd georganiseerd door de William Schrikker Groep. Het thema van de dag was ‘Jeugdreclassering en de kracht van verbinden’. Een thema dat sterk aansluit bij het onderzoeks- en werkveld van beide lectoren. De bijdragen zijn zeer gewaardeerd, zo bleek op diverse social media en uit de gesprekken met de deelnemers uit het werkveld.

Verbinding zoeken, wat moet je wel en juist niet doen?

Jan Dirk de Jong Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit) heeft aan het begin van de dag een lezing gegeven over de kracht van verbinden, mede geïnspireerd op zijn lectorale rede ‘Verkeerd verbonden’. Daarbij kwam een aantal zeer specifieke vragen van reclasseringsambtenaren aan bod, zoals wat (of wie) werkt bij het tot stand brengen van een goede ‘verbinding’ met een jonge delictpleger in een gedwongen kader? En wat moeten jeugdreclasseerders vooral niet doen in de begeleiding van jongeren? 

Werkalliantie: verbinden en doelen stellen

Hendrien Kaal (lector Licht Verstandelijke Beperking en Jeugdcriminaliteit) ging, samen met onderzoeker Paula Vrij, in haar bijdrage dieper in op de werkalliantie tussen de reclasseringswerker en de cliënt. Een belangrijk onderwerp: een goede relatie tussen de werker en de cliënt vergroot de kans op vooruitgang in het leven van de jongere en een vermindering van recidive.

Terugkoppeling

Deze dag was een mooie gelegenheid om onderzoek van het lectoraat naar de werkalliantie tussen reclasseringswerkers van de William Schrikker Groep en hun cliënten terug te koppelen aan de werkers. Er werd aandacht besteed aan het feit dat het bij werkalliantie niet alleen gaat om de ‘klik’ tussen werker en jongere, maar dat – zeker voor de jongere – overeenstemming over de te bereiken doelen en de daartoe gestelde taken minstens zo belangrijk is.

Ook werd ingegaan op het belang van een goede relatie tussen de werker en de ouders: dit heeft een duidelijke impact op de relatie met de cliënt.