Verkennende brainstorm met de studenten: ‘waar denken we aan bij de term professionaliteit’

Het Alchemieproject: leren van gouden professionals

9 maart 2016 - Sinds januari 2016 werkt een groep honoursstudenten binnen de kaders van hun jaarproject mee aan het Alchemieproject.

Als onderdeel van het onderzoek kijken we gezamenlijk naar de interviews van de professionals. Wat zijn, in de beleving van de studenten, waardevolle verhalen over ‘gouden’ professionaliteit?

Fase 1: Op ontdekkingstocht

In de eerste fase van het Alchemieproject zijn wij op ontdekkingstocht gegaan. We verzamelden theorie over professionaliteit en verhalen van professionals uit het jeugddomein. Enkele indrukken: wat deed de natuurdocent die een matrix van 180 leerdoelen hanteerde, terwijl zij natuurbeleving ook belangrijk vond? Ze voegde punt 181 toe. Wat deed de jeugdwerker toen ze in een dossier aan het lezen was van een jongere met ODD, toen hij op datzelfde moment een stoel naar haar hoofd gooide? Bukken en bedenken wat beter zou werken. ‘In dit werk kan je niet alleen je werk doen’, vertelde een wijkagent. Maar wat is dat dan?

Fase 2: Wat vertellen de verhalen?

Met de komst van de honoursstudenten is voor het Alchemieproject een nieuwe fase begonnen. Voor het onderzoek is het waardevol inzicht te krijgen in die aspecten van professionele ontwikkeling die de studenten prikkelen, verwarren, en vooral inspireren. Aan de hand van de narratieve analysemethodiek, de ‘listening guide’ (Gilligan 2003) verkennen we de interviews met de studenten. Doel is om verhalen uit de interviews te halen. Vraag daarbij is welke verhalen over professionele ontwikkeling hen aanspreken? Denken we hier hetzelfde over? Waarin zitten de verschillen? De vragen die naar boven komen vormen de basis voor dialoog.

Twijfel levert inzicht

Als een professional spreekt over zijn twijfels, betekent dit dat hij onzeker is? Of kan je ook vastberaden twijfelen? En is het hebben van een sterke overtuiging altijd een kenmerk van een ‘gouden’ professional? De studenten doen uiteenlopende opleidingen (pabo, HRM, Social Work en Verpleegkunde), dus zullen ze andere aspecten uit de interviews interessant vinden. De vragen die het Alchemieproject bij de studenten op wil roepen zijn: wat betekent dit voor mij, als professional in opleiding? Welke keuzes maken de professionals uit de interviews die we lezen en hoe maak ik mijn keuzes eigenlijk? Hoe beleef ik mijn opleiding? Waar en hoe leer ik? Door deze vragen wordt duidelijk wat de inzichten betekenen voor het opleiden van de ‘gouden professionals’ van de toekomst, binnen hun opleidingen en over opleiden in het algemeen.

De nodige tijd

De vragen zijn 'trage' vragen, die zich niet in een uurtje laten beantwoorden. Vragen die zich elke keer weer op een andere wijze laten beantwoorden. Als onderzoekers kijken wij door het project heen hoe de studenten deze vragen oppakken, meenemen en hernieuwd tot antwoorden komen. Ook dit geeft ons informatie over de ontwikkeling van professionaliteit. Het doel is dat het Alchemieproject daarmee zowel voor de studenten als voor ons een waardevol ontwikkelingsproces is.