Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Het Alchemieproject is van start

23 september 2015 - Met de komst van de onderzoekers Annika Smits en Loes Houweling is het Alchemieproject van het Expertisecentrum Jeugd van start gegaan.

In dit project onderzoeken we de ontwikkeling van de ‘gouden professional’ die vanuit passie en expertise op het juiste moment het goede doet, ook in de ogen van het kind of de jongere. De spanning tussen  who works en  what works speelt een belangrijke rol. Het project is een initiatief van vier lectoren: twee van de Faculteit Educatie en twee van Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie.

Wat zijn gouden professionals?

Waarom doet de ene professional dit en de ander iets anders? Waarom is dat ene precies dat wat nodig is in een specifieke situatie en sluit dat andere net niet aan? Gouden professionals zijn die professionals die schijnbaar vanzelf het juiste doen, maar daar in werkelijkheid voortdurend aan blijven werken. Daarbij schromen ze niet om daar waar nodig de regels te overtreden of aan te vechten. Hun eigen kwaliteiten, passie, expliciete en impliciete kennis en elementen uit de context komen samen in een kunstwerk of bricolage. Zij weten goud te maken met hun eigen kwaliteiten en daarom zien we ze als alchemisten.

Het alchemieproces is een ongrijpbaar en vaak ook onzichtbaar proces. Toch hoopt Hogeschool Leiden dergelijke gouden professionals op te leiden. Het project beoogt niet om een kookboek te schrijven met recepten om alchemist te worden. Veeleer zal het gaan om inspireren en uitdagen tot ontwikkelen.

Alchemie-project zorgt voor verbinding

Dieuwke Hovinga (lector Natuur en Ontwikkeling Kind, Faculteit Educatie), Jan Dirk de Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, Faculteit Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie),  Hendrien Kaal (lector LVB en Jeugdcriminaliteit, Faculteit Sociaal Werk & Toegepast Psychologie) en Aziza Mayo (lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs, Faculteit Educatie) hebben het initiatief genomen tot dit project omdat zij in al hun werkvelden dergelijke professionals tegen komen. Zij zien ook dat er bewegingen zijn die belemmerend werken. De toetscultuur in het onderwijs en de protocollen binnen bijvoorbeeld reclassering zijn hier voorbeelden van. Deze aandacht voor what works is lange tijd groot geweest. Momenteel is er een tegenbeweging en is er een groeiende aandacht voor who works. De vier lectoren zien het Alchemieproject als mogelijkheid om met elkaar te verbinden, om vanuit alle vier de werkvelden te leren en daarmee bij te dragen aan de wijze waarop Hogeschool Leiden studenten voorbereid op het werk als gouden professional binnen het werkveld Jeugd.

Conceptueel kunstenaar Wolfgang Laib
Conceptueel kunstenaar Wolfgang Laib installeert zijn werk Pollen from Hazelnut in het MoMA