Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Grote opkomst Jeugdcafé Expertisecentrum Jeugd

6 april 2016 - Het Expertisecentrum Jeugd organiseerde op maandag 4 april een Jeugdcafé: een bijeenkomst die een paar keer per jaar wordt georganiseerd en waar professionals in het Leidse jeugddomein elkaar treffen rond een actueel thema.

Gemeente Leiden had dit keer het expertisecentrum gevraagd de organisatie van het café op zich te nemen om met name het thema ‘ouderschap’ onder de aandacht te brengen. 

Kind- en ouderperspectief

Nico van Tol (directeur Faculteit SW&TP) opende de bijeenkomst, daarbij af en toe ook terugblikkend op zijn eigen jeugd. Vervolgens vertelde lector Carolien Gravesteijn over oudergericht werken, en waarom het zo belangrijk is dat ouders goed in hun vel zitten. Lector Chris Kuiper ging vervolgens wat meer in op het perspectief van jongeren: wordt er wel écht naar hen geluisterd? In het afsluitende verhaal van Nicoline Hoos (JesRijnland) kwamen kind- en ouderperspectief samen.

Denken en doen

Professionals werden aan het denken gezet over mogelijke dilemma’s op de werkvloer. Gezien de grote belangstelling is ouderschap duidelijk een thema dat leeft. Wethouder Roos van Gelderen benadrukte in haar afsluitende woorden hoe fijn het is dat er in het Expertisecentrum Jeugd aandacht is voor belangrijke thema’s van de werkvloer, zoals oudergericht werken. Na afloop presenteerden diverse lectoraten uit het Expertisecentrum én het Autismecafé (voor en door ouders van autistische kinderen) zich tijdens een netwerkborrel. Er ontstonden interessante gesprekken en er werd flink genetwerkt.