Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Expertisecentrum Jeugd in Estland

4 november 2015 - Lector Peer van der Helm en onderzoeker/docent Veronique van Miert reisden op verzoek van de regering van Estland langs jeugdgevangenissen in Estland.

Hier deelden zij de resultaten van de metingen uit mei 2015 naar het leefklimaat. Een interessante en nuttige reis.

Resultaten van het onderzoek

Als eerste werd de vrouwen- en meisjesgevangenis van Harku bezocht en hier zijn de resultaten besproken met de meisjes en de medewerkers. De gevangenis staat bekend als berucht maar uit het onderzoek bleek dat het leefklimaat onverwacht positief beoordeeld is door de meisjes, dit ondanks de slechte voorzieningen (14 vrouwen op in cel). Volgens de meisjes deden de medewerkers erg hun best hen te ondersteunen. Daarna is het Tallinn Centre for Children at Risk bezocht, de directeur was al een lange tijd was om de instelling meer pedagogisch te maken. De aanbevelingen werden enthousiast ontvangen, niet in de laatste plaats door de kinderen zelf die na een uitgebreid groepsgesprek over de regels in de instelling de resultaten mee kregen. 

Hogeschool Leiden

Stevige ontmoetingen

Het zwaartepunt van de reis lag in de hypermoderne Viru-gevangenis, waar uit de resultaten is gebleken dat het leefklimaat negatief wordt: bewakers en jongeren weigerden met elkaar te praten en regelmatig werden hele afdelingen als groepsstraf gesloten (lockdown). De terugkoppeling aan de medewerkers verliep goed en de aanbevelingen vielen in goede aarde, er kwamen veel inhoudelijke vragen over hoe medewerkers het beste konden handelen en over mogelijkheden om het leefklimaat te verbeteren.

Vervolgens zaten we in een klein zaaltje met 11 jongens, die de conclusies uit het onderzoek bevestigden en aangaven dat ze het met veel zaken niet eens zijn en graag verandering zien. Ook deze jongens kregen een folder met de resultaten. Het was duidelijk dat hier nog veel werk aan de winkel was. 

In de laatste instelling die we bezochten (Tapa) was het management blij met de uitstekende resultaten van de meisjesinstelling, maar in de locatie in Tapa heerste een gespannen sfeer. Er waren veel veranderingen en veel vragen over het leefklimaat en de staf. De expertise vanuit Nederland werd gretig in ontvangst genomen. 

Vervolg in december

In december gaan zeven onderzoekers, waaronder vier studenten van de Master Jeugdzorg weer naar Estland voor de tweede meting, maar in de tussentijd komen medewerkers van het ministerie van Justitie van Estland naar Nederland, onder meer om met lector Peer van der Helm en lector Chris Kuiper te praten over verbetering van het leefklimaat. In december zal ook het werkklimaat in de jeugdgevangenissen worden onderzocht.