Lector Peer van der Helm (Residentiële Jeugdzorg) en lector Chris Kuiper (Transformaties in de Zorg voor Jeugd)

Expertisecentrum Jeugd deelt kennis in Porto

1 juni 2016 - Op het vijfde congres van de Europese Association for Forensic Child and Adolescent Psychiatry, Psychology and other involved Professions organiseerden lectoren Peer van der Helm en Chris Kuiper twee symposia.

Hogeschool Leiden

Dit deden zij in samenwerking met prof. Geert-Jan Stams (UvA). Tijdens de symposia gaven docenten van Hogeschool Leiden en werkveldpartners uit binnen- en buitenland presentaties.

Eerste symposium

‘Improving secure-residential climate: practice and empirical based results’

Op donderdag 12 mei gaf docente Anna Dekker samen met Jaap Nagtegaal (Manager opvoeding & behandeling Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie de Hartelborgt) een presentatie over de huidige stand van zaken naar het leefklimaatonderzoek in de Nederlandse Jeugd Justitiële Instellingen (JJI).

Lees het volledige verslag

Tweede symposium

‘Challenges in secure treatment and youth prison for adolescents’

Op vrijdag 13 mei gaf onderzoekster Sophie de Valk een presentatie over repressie in gesloten jeugdzorginstellingen, waarin ze haar bevinden van haar recentelijk verschenen artikel deelde. De centrale boodschap was dat repressie schade toebrengt aan de jongeren en adolescenten, maar dat er op verschillende niveaus risicofactoren zijn te herkennen die maken dat repressie in de instelling op de loer ligt.

Lees het volledige verslag

Impressies van aanwezigen

De lectoren, hogeschool docenten, onderzoekers en werkveldpartners geven een korte impressie van wat het congres voor hun heeft opgeleverd.

Meer informatie

Lees meer informatie over het congres ESCAP.