Natuur achter Hogeschool Leiden

Expertisecentrum Jeugd werkt mee aan evaluatie Jeugdwet

25 oktober 2016 - Renske de Boer, programmaleider en docent jeugdrecht bij de Master Jeugdzorg, evalueert samen met een onderzoeksteam de Jeugdwet.

Sinds de invoering in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun ouders. Renske is één van de onderzoekers van het onderzoeksteam van de Universiteit Leiden, dat verantwoordelijk is voor de juridische inhoud van de wetsevaluatie van de Jeugdwet.

Samenwerking

De wetsevaluatie wordt samen met het NIVEL (penvoerder), het Nederlands Jeugdinstituut, het Sociaal en Cultureel Planbureau en Stichting Alexander, in opdracht van de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie uitgevoerd.

Invoering Jeugdwet

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun ouders. De Jeugdwet heeft tot doel om een effectiever stelsel van preventie en jeugdhulp tot stand te brengen. De evaluatie richt zich op de vraag of de Jeugdwet een goed juridisch kader hiervoor biedt en of de jeugdhulp in de praktijk is verbeterd. De resultaten van de wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.