Studenten opleiding Master Jeugdzorg bezoeken Universiteit Gent

Bezoek Master Jeugdzorg aan de Universiteit Gent

23 maart 2016 - Eind februari hebben studenten en docenten van de opleiding Master Jeugdzorg een driedaags bezoek gebracht aan de Universiteit in Gent, vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.

De master Jeugdzorg docenten en studenten van Hogeschool Leiden, zijn geïnspireerd geraakt door waardevolle ontmoetingen en de gekregen informatie van de docenten en mensen in het werkveld. Het was een mooi programma dat we in Gent hebben gekregen.

College en praktijkbezoeken

Het eerste college van Lieve Bradt en Rudi Roose was erg informatief en de praktijkbezoeken waren enorm waardevol. De twee praktijkbezoeken bij; dienst asiel- en vluchtelingenbeleid, centrum leren en werken schoolverlaters, ondersteuningscentrum jeugdzorg (sociale dienst en jeugdrechtbank), centrum integrale jeugdzorg en gemeenschapsinstellingen voor jongeren, vonden studenten geweldig leerzaam.

De Vlaamse collega’s hebben ons laten weten dat je niet alleen maar de ‘How'-vraag moet stellen maar ook de ‘Why'-vraag, bij het hulpverlenen. Dit bewustzijn is bij de studenten toegenomen.

Jeugdzorg in Nederland en België

Chris Kuiper, lector Transformatie in de Zorg voor Jeugd Hogeschool Leiden, kreeg de gelegenheid om informatie uit Nederland over te dragen aan het Vlaamse werkveld. De discussie die hij ter weeg bracht was boeiend.

Wij kijken terug op inspirerende dagen en kunnen al het geleerde goed gebruiken bij de internationale vergelijking van de jeugdzorg in Nederland en in België.