Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Nederlands perspectief, de praktijk in Estland

Op donderdag 12 mei gaf docente Anna Dekker samen met Jaap Nagtegaal (Manager opvoeding & behandeling Rijks Justitiële Jeugdinrichting, locatie de Hartelborgt) een presentatie ( pdf, 573 KB ) over de huidige stand van zaken naar het leefklimaatonderzoek in de Nederlandse Jeugd Justitiële Instellingen (JJI). 

Opbrengsten, vragen, verbeteren

Aan de ene kant gaat het steeds beter met het leefklimaat in de JJI’s maar aan de andere kant worden er steeds minder jongeren opgesloten. Op zich is dat positief, maar de jongeren die wel worden opgesloten worden steeds ouder (adolescentenstrafrecht) en steeds minder gemotiveerd. Dat zet het leefklimaat onder druk. Daarnaast zijn er steeds minder JJI’s in Nederland. Door regelmatig onderzoek doen naar het leef-, leer- en werkklimaat – gefinancierd door DJI en de instellingen zelf – en het op korte termijn terugkoppelen van de resultaten op alle niveaus (management tot jongeren) draagt het lectoraat Residentiële Jeugdzorg bij aan het doorontwikkelen van de kwaliteit van leefklimaat in de JJI’s. Het lectoraat onderzoekt daarnaast onder andere wat de behoefte van deze oudere jongeren is in het leefklimaat, omdat er verschillen zijn verschillen gebleken in de beleving van het leefklimaat van 18- en 18+. Vooral het bieden van perspectief is hier een uitdaging, wat ook bleek uit de rapportage van 2014. DJI gebruikt de metingen om de instellingen zelf te helpen om inzicht te krijgen zodat ze ook met het leefklimaat aan de slag kunnen (het onderzoek wordt nadrukkelijk niet gebruikt om instellingen af te straffen/te beoordelen).

Samenwerking met Estland

Jako Salla, hoofd criminologische dienst bij het ministerie van Justitie in Estland gaf een overzicht van de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek van Hogeschool Leiden en het ministerie van Justitie naar het leef- en werkklimaat in vijf Estlandse (jeugd)gevangenissen en jeugdzorginstellingen. Drie van de instellingen gaan erop vooruit: ze hebben de pedagogische handschoen opgepakt die het onderzoek hen aanreikte, een gevangenis gaat inmiddels slechter, omdat de instelling sluit en in de andere (moderne) gevangenis slaagt het personeel er niet in contact te maken met de jongeren. Dat veroorzaakt veel problemen en agressie.

Verbinding met België

Vervolgens was België aan de beurt en prof. Bie Tremmeray van de KU Leuven liet zien dat wanneer er meer contact en groei was bij haar patiënten op de afdeling er ook minder agressie voorkwam. Kenniskringlid van het lectoraat, Eefje Strijbosch van zorgorganisatie Juzt vertelde over de manier waarop negen instellingen in Nederland en België op dit moment samenwerken om het leefklimaat te verbeteren van de instellingen. Kenniskringlid Evelyn Heynen (Hogeschool Zuid) een presentatie ( pdf, 200 KB ) over leefklimaat en vaktherapie.