Hogeschool Leiden

Symposium Depressies bij kinderen en jeugdigen

Het Expertisecentrum Jeugd organiseerde op 14 september 2015 het symposium Depressies bij kinderen en jeugdigen. Vaak worden depressies bij deze groepen niet herkend, omdat ze zich anders manifesteren dan bij volwassenen. Vroege (h)erkenning en interventie kan een groot verschil maken in het leven van depressieve leerlingen en hun omgeving. Tijdens het symposium werd dit thema belicht vanuit verschillende invalshoeken.

Programma

Tijd Onderdeel
16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Inleiding door Annemieke Mol Lous
17.00 uur Inleiding door Joan Luby
17.30 uur Workshops - keuze uit twee sessies
18.15 uur Slotwoord met aansluitend borrel en lichte maaltijd

Inleiding en keynote

Hogeschool Leiden

Vroege herkenning, preventie en behandeling van depressies bij kinderen
Dr. Joan Luby, professor of Child Psychiatry van Washington University of Medicine in St. Louis

In de VS worden al regelmatig antidepressiva voorgeschreven aan baby’s terwijl er nog heel weinig bekend is over een juiste diagnose en de effecten van deze medicijnen op jonge kinderen. Dr. Joan Luby en haar team hebben veel onderzoek gedaan en hebben ook een methodiek ontwikkeld om o.a. ouders te coachen om hun kinderen te helpen met hun emotie-regulatie.

Workshops

De keuze was tussen de volgende twee workshops:

Mol Lous Passend onderwijs

1. Herkennen van depressie in het spelgedrag van jonge kinderen

Dr. Annemieke Mol Lous, lector Passend Onderwijs / Inclusive Education bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool

Op 15 december 2014 promoveerde Annemieke Mol Lous op het thema “Depression and Play in Early Childhood”. Zij zal aan de hand van videobeelden ingaan op de bevindingen van haar onderzoek en de implicaties voor de praktijk. Hoe herken je bij jonge kinderen tussen 3 en 6 jaar een mogelijke depressie en wat kun je als ouder of professional doen om deze kinderen te helpen? Dr. Annemieke Mol Lous startte 20 jaar geleden met dit onderzoek. Haar promotie kreeg veel publiciteit en de American Psychology Association (APA) waardeerde haar onderzoek als een van de onderzoeken die bijzonder relevant zijn voor de praktijk.

Peer van der Helm

2. Meisjes die heel erg Bang en heel erg Boos zijn
Dr. Peer van der Helm, lector Residentiële Jeugdzorg bij het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden

Peer van der Helm doet onderzoek naar kinderen en jongeren met ernstig probleemgedrag in instellingen en op scholen voor speciaal onderwijs. Veel aandacht gaat uit naar externaliserend gedrag maar dat daaronder ook vaak een ernstig trauma, veel internaliserende problematiek zoals angst, depressie en een dissociatieve stoornis schuilen, wordt meestal in de praktijk niet opgemerkt omdat alle aandacht gaat naar agressie. Aan de hand van twee casussen kijken we naar de levensgeschiedenis van twee meisjes van 6 en 14 jaar die meerdere ernstige steekincidenten hebben veroorzaakt. Samen met de Maastrichtse psychiater Jim van Os vragen we deze twee meisjes symbolisch: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid en je weerbaarheid en: Waar wil je naartoe? Wat heb je nodig?