Jongen in speelband

Invloed hebben

Door: Aziza Mayo (lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs) en Chris Kuiper (lector Transformaties in de Zorg voor Jeugd)​

Van betekenis zijn en invloed hebben

Het is zaak dat jongeren zoveel mogelijk beleven dat zij van betekenis zijn en invloed hebben op het eigen leven. Zij moeten immers zelf betekenis leren geven aan het leven in relatie tot de sociale en fysieke wereld om hen heen. Dit houdt in dat zij zich bewust zijn van hun mogelijkheden en eventuele beperkingen zonder dat dit de waarde en waardigheid van hun leven hoeft aan te tasten.

Zelfdeterminatie theorie

Het fundament voor ‘invloed hebben’ is de zelfdeterminatie theorie. De kern van deze theorie wordt gevormd door de stelling dat er drie natuurlijke basisbehoeften zijn (competent zijn, in verbinding staan en autonomie) die optimaal functioneren en groei van een persoon faciliteren. Wanneer we uitgaan van die basisbehoeften dan betekent dat in congruentie nogal wat voor onze werkwijze in het expertisecentrum: We willen graag samen met het werkveld (jeugdhulp en onderwijs) en de jeugdigen en hun naasten; het hbo-onderwijs van Hogeschool Leiden en academische partners, bijdragen aan een gezonde en veilige ontwikkeling van jeugdigen. Dat betekent praktijk onderzoek verrichten met, voor en door alle betrokkenen. Onderzoek dat ruimte laat (zowel in de opzet van het onderzoek de dataverzameling analyse en betekenisgeving en implementatie) aan het initiatief van een ieder. Onderzoek dat zich afvraagt: lukt het om alle betrokkenen invloed te geven in alle fases. In onze presentatie gaan we daarop in en geven voorbeelden uit het portfolio van ons expertisecentrum.

Bekijk het hele programma van de studiemiddag