Jongen in speelband

Studiemiddag

Nieuwe inzichten in fundamenteel en praktijkgericht onderzoek vertalen naar de praktijk, samen mét de praktijk – daar staat Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden voor. Onze onderzoeken leveren concrete bijdrages op aan de verbetering van de beroepspraktijk en het (hoger) onderwijs in zorg en jeugd. Deze inzichten willen op 19 mei graag met u delen.

Samen voor jeugd, samen voor verbetering

Onderwijs en de zorg voor jeugd veranderen de komende jaren snel als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. Ook nieuwe inzichten in fundamenteel- en praktijkgericht onderzoek zullen bijdragen aan de veranderingen. Het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden bundelt deze ontwikkelingen en richt zich bij uitstek op het ontwikkelen van onderzoek waar de praktijk om vraagt. Dit doen we expliciet samen met die beroepspraktijk en het onderwijs.

Doel: kennis maken en kennis delen

Deze middag willen we u graag kennis laten maken met deze nieuwe inzichten en nodigen we u uit om mee te denken over de betekenis ervan voor uw eigen praktijk. Ons doel is samen verder te kijken naar wat er de komende jaren nodig is in de domeinenonderwijs en zorg voor jeugd. We laten zien wat het afgelopen jaar is bereikt in onderzoek naar onderwijsverbetering, de aanpak van jeugdcriminaliteit, ouderschapsbegeleiding en het leef-, leer- en werkklimaat in onderwijs, jeugdzorg en jeugd-GGZ.

Daarbij stellen wij u en ons de vraag: ‘Hoe moet het verder’? Want voor beide domeinen geldt: ‘het is nooit klaar’.

Programma

Tijd Onderdeel
12.30 uur Ontvangst met lunch
13.15 uur

Opening door Agnita Mur, lid College van Bestuur 

13.30 uur Presentaties door de lectoren van het Expertisecentrum Jeugd
14.30 uur Werk- en brainstormsessie
16.00 uur Reflectie Robert Vermeiren  (Curium-LUMC) op de presentaties en de brainstormsessies 
17.00 uur Borrel

Werk- en brainstormsessie

De werk- en brainstormsessie bestaat uit twee onderdelen.

In het eerste deel kunt u - in korte rondes - uw stem laten horen om de vier thema’s van het Expertisecentrum Jeugd: 'bijzonder gewoon'; 'gewoon bijzonder'; 'wie werkt' en 'invloed hebben'. Hoe kunnen we deze thema’s anders gaan inkleuren en vormen? 

Op basis van deze uitwisseling gaan we in het tweede deel met u concrete praktijkvragen formuleren. Vragen waarin alle betrokkenen (praktijk - onderwijs - Expertisecentrum Jeugd) zich de komende jaren kunnen vastbijten, en zo (wetenschappelijk) robuuste oplossingen terug kunnen geven.