Jongen in speelband

Gewoon bijzonder

Door: Carolien Gravesteijn (lector Ouderschap en Ouderbegeleiding) en Peer van der Helm (lector Residentiële Jeugdzorg)

Thuisklimaat

Opgroeien en ontwikkeling zijn onderhevig aan biologische (erfelijke), psychologische en sociale factoren. Modern onderzoek gaat steeds meer uit van een interactie tussen al deze factoren. Het kind groeit op in het gezin waarin het door ouders of verzorgers wordt opgevoed en basiszorg krijgt. Hiervoor geldt dat de jeugdervaringen die ouders hebben, de relatie die ze hebben met hun partner en de steun die zijn krijgen vanuit de sociale omgeving de interactie met het kind kunnen vergemakkelijken of juist niet. Dat noemen we het thuisklimaat. Een veilig thuisklimaat bevordert welzijn en ontwikkeling van kinderen, ook voor kinderen met bijzondere eigenschappen zoals een aangeboren stoornis of beperking. Als het thuisklimaat echter onder druk staat vanwege de bijzondere eigenschappen van een kind kan zit conflicttoename en contactafname tussen ouder en kind tot gevolg hebben. 

Leerklimaat

Eenmaal op school kan een positieve of negatieve cyclus zich versterken; leraren en klasgenoten reageren op gewone kinderen die bijzonder zijn. Als het leerklimaat op school veilig en steunend is worden deze kinderen gestimuleerd. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Als kinderen op een negatieve manier bejegend worden verslechterd hun gedrag, hetgeen kan resulteren in een onveilig leerklimaat, waar het kind de schuld van krijgt. Niet zelden volgt verwijdering naar het speciaal onderwijs, een transitie waardoor weer verdere problemen kunnen ontstaan die in het slechtste geval eindigt in de residentiele jeugdzorg of in een Justitiële Jeugdinrichting of erger. 

Beter klimaat voor gewoon bijzondere kinderen

Er is meer kennis nodig van de kwaliteit van het klimaat binnen de verschillende systemen waarin kinderen opgroeien (thuisklimaat, leerklimaat op school). Van der Helm en Gravesteijn gaan dieper in op de vraag hoe deze klimaten gemeten kunnen worden en zijn op zoek gegaan verbinding en interventies om te komen tot een beter klimaat voor kinderen die gewoon bijzonder zijn. Hoe kunnen wij deze kinderen, hun ouders en leerkrachten helpen?

Bekijk het hele programma van de studiemiddag