Jongen in speelband

Bijzonder gewoon

Door: Anne Krabbendam (lector Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie) en Jan Dirk de Jong (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit)

Mismatch

Sommige kinderen zien wij als 'bijzonder’, bijvoorbeeld omdat zij een licht verstandelijke beperking hebben, psychiatrische problemen hebben of gevaarlijk dan wel crimineel gedrag vertonen. Ondanks dat deze kinderen in die zin bijzonder zijn, willen zij de 'gewone’ dingen: gezien worden, erbij horen en ertoe doen. Soms richt de hulpverlening zich vooral op het bijzondere, terwijl het kind (en diens gezin) zelf het gewone belangrijker vinden. Zo ontstaat een mismatch. Het is belangrijk om vanuit de hulpverlening het 'gewoon menselijke' te blijven zien. In deze presentatie wordt dit thema uitgewerkt en ook wordt toegelicht hoe dit verbindende thema binnen in de uiteenlopende onderzoekslijnen van het expertisecentrum terugkomt.

Bekijk het hele programma van de studiemiddag