Hogeschool Leiden

Congres 'Met kleine stapjes, maar wel vooruit'

Het congres levert nieuwe inzichten in het leef- en leerklimaat, met name rond de begeleiding en onderwijs voor kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Kennisdeling, diverse workshops en als afsluiting de lectorale rede van Peer van der Helm – het belooft een bijzonder congres te worden. Lees meer over de achtergrond van dit congres

Doelgroep

Het congres is voor pedagogisch medewerkers, gedragsdeskundigen, studenten en docenten van de hogescholen en andere geïnteresseerden.

Programma

Gedurende het programma maakt u nader kennis met de partners die zich intensief bezighouden met het project vanuit de praktijk, het onderwijs en het onderzoek. 

Naast vooraanstaande plenaire sprekers worden er zes interessante workshops aangeboden waarin verschillende thema’s centraal staan. Aansluitend op het congres vindt de lectorale rede van Peer van der Helm (Residentiële Jeugdzorg) plaats.

Accreditatie

Voor het congres is accreditatie aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau NIP/NVO
  • Registerplein
  • SKJ