Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Programma en workshops

Op 26 november 2015 vindt bij Hogeschool Leiden het congres ‘Ik ga toch weer naar school’ plaats. Hieronder vindt u de voorlopige programma-indeling en vindt u meer informatie over de workshops.

Programma

10.00 – 10.30 uur: inloop met koffie/thee

10.30 – 11.30 uur: plenair programma met onder andere:

Opening
Door: Nico van Tol, Directeur Faculteit Toegepaste Psychologie en Social Work​

Onderwijs in gesloten setting, de dagelijkse praktijk
Door: Rimco Viejou, sectordirecteur, Aloysius Stichting

Onderzoek RAAK-project ‘ik ga toch weer naar school’
Door: Peer van der Helm, Lector Residentiële Jeugdzorg, Expertisecentrum Jeugd, Hogeschool Leiden

11.45 – 12.45 uur: eerste ronde workshops en ‘Met de praktijk aan tafel’

13.00 – 14.00 uur: lunch

14.15 – 15.15 uur: tweede ronde workshops en ‘Met de praktijk aan tafel’

15.20 – 16.00 uur: plenaire afsluiting: met de praktijk aan tafel

Workshops

School2Care - Onderwijs met hoofd en hart: van 8.00 tot 20.00 uur onderwijs

Door: Sanne Pronk MSc, Praktijkonderzoeker, Altra onderzoek en Jeugdhulp, Coach van School2Care

  • Schooluitval, gedragsproblemen en criminaliteit: hoe beweeg je deze jongeren weer tot meedoen?
  • Lessons learned: toepassen van onderzoek naar leer- en leefklimaat
  • Ervaringen uit de praktijk van School2Care

Groepsdynamiek in teams

Door: Kees Kooiman, Docent/trainer Hogeschool Leiden, Christine Jonker, Gedragswetenschapper en Jacqueline Roelse, Schoolleider Schakenbosch college

In deze workshop (waarbij je op spelenderwijs deelneemt aan een oefening) word je bewust van de rol en positie die je inneemt in een team en de daarbij behorende reflectie. Deze oefening zal begeleid worden door het Schakenbosch college dat zelf ervaren heeft hoe deze oefening inzicht in eigen handelen geeft.

Meester in de Klas, de interventie in vogelvlucht

Door: Sevgi Sevilir MSc, docent/onderzoeker Hogeschool Windesheim, Anna Dekker MSc, docent/onderzoeker Hogeschool Leiden, Schooltrainers van St Aloysiusstichting en Intermetzo Onderwijs

  • Docentcompetenties en het positief beïnvloeden van het leerklimaat
  • Ervaring met inhoud, materialen en middelen interventie ‘Meester in de klas’: het train the trainer- principe en individuele observatie- en feedbacksystematiek
  • Hoe kan een dergelijke werkwijze geïntegreerd worden met bestaande werkwijzen op VSO scholen?

Integrale samenwerking zorg en onderwijs – De levensschool: When Covey meets Hattie

Door: Chris Kuiper, Directeur Faculteit Gezondheidszorg en Onderwijs Horizon en Lector Transformatie in de zorg voor jeugd Hogeschool Leiden

  • Hoe zorgen de zeven levensgewoonten van Covey voor (persoonlijk) leiderschap bij leerlingen?
  • Toegepast: Visible Learning theorie van Hattie: zichtbaar maken van het leren van leerlingen en laten reguleren van eigen leerproces
  • Leren Loont: ervaringen van Rotterdam Faculteit 4 scholen: De Levensschool – When Covey meets Hattie

Onderdeel ‘Met de praktijk aan tafel’

Docenten en leerlingen in gesprek over het verbeteren van het leerklimaat: wat werkt preventief? Hoe verbetert het leerklimaat? Wat is essentieel voor borging?
Het gesprek vindt plaats aan vijf verschillende tafels. Per tafel spreken docent en leerling over wat wel en niet werkt bij het beïnvloeden van het leerklimaat. Thema’s zijn de verschillende leerklimaatfactoren: ondersteuning docent, positieve groepsdynamiek, groei, disruptief gedrag, leeratmosfeer in de klas.
Er zijn geen kosten aan het congres verbonden.