Hogeschool Leiden

Onderwijs en onderzoek - twee handen op één buik

Bijeenkomst voor studenten, docenten, onderzoekers en lectoren.
Donderdagmiddag 15 september 2016 van 15.30 – 17.30 uur.

Twee handen op één buik

Onderzoek bij het hbo staat ten dienste van het onderwijs en de beroepspraktijken waarvoor wordt opgeleid. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorgen we ervoor dat studenten, docenten, onderzoekers en beroepskrachten samen optrekken bij kennisontwikkeling, onderwijsontwikkeling en ontwikkeling van de beroepspraktijken. En wat steeds belangrijker wordt, hoe zorgen we voor crossovers tussen, in ons geval, Zorg, Welzijn en Educatie?

Tijdschrift Aandacht

Donderdagmiddag 15 september 2016 introduceren we het eerste nummer van het tijdschrift ‘Aandacht’. Een uitgave over onderzoek van de lectoraten van de onderwijsclusters Educatie, Zorg en Sociaal Werk & Toegepaste Psychologie. Na een inleiding gaan we in gemengde groepen aan het werk. Om elkaar en elkaars werk beter te leren kennen en te onderzoeken op welke manier onderwijs en onderzoek (nog) beter gekoppeld kunnen worden. We hopen dat jij daar tijd voor kunt vrijmaken.

Programma

  • Inleiding door Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap & Ouderbegeleiding
  • Sander van den Eijnden, neemt het tijdschrift in ontvangst en spreekt over het belang van de verdere ontwikkeling van samenwerken en onderzoek in het hbo
  • Werksessies
  • Afsluiting door Lucienne van Laar en Nico van Tol
  • Een hapje en een drankje
  • Vertoning documentaire 'Pull of Gravity' (optioneel)