Hogeschool Leiden

Center for NuLeaderschip

Het Center for NuLeadership wordt gerund door mensen die zelf een crimineel verleden hebben en hun ervaringen op een positieve manier in hun gemeenschap inzetten. Hun doel is om te zorgen dat at risk jongeren en jonge criminelen naar school (blijven) gaan en dat zij worden afgehouden van een criminele carrière. Dit doet het Center door jongeren actief te begeleiden op hun weg naar een succesvol leven zonder drugs, geweld en criminaliteit, en door in gesprek te gaan met beleidsmakers en het beïnvloeden van de publieke opinie. Hun aanpak is niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op het empoweren van communities en de wijken waar zij vandaan komen door te kijken naar onderwijs, economische vooruitgang, bewonersbetrokkenheid en maatschappelijke voorzieningen.

Bijzondere aanpak

De aanpak van het Center is in meerdere opzichten revolutionair. Zo heeft de directeur van het Center for NuLeadership, dr. Divine Pryor, als eerste ex-crimineel in de Amerikaanse geschiedenis afgelopen jaar de NYPD Police Academy doorlopen. Hij heeft van burgemeester de Blasio speciaal mandaat gekregen om jongeren die door de politie van de straat gelicht worden in het Center op te vangen. Zij worden bij een lichte overtreding of vermoeden van een gepleegd delict niet direct gearresteerd en in het politiesysteem geregistreerd met alle gevolgen van dien - maar opgevangen en begeleid door de medewerkers van het Center for NuLeadership.

Nederland en Amerika – wat kunnen we van elkaar leren?

Samen met het Center for NuLeadership buigen wij ons in december over zowel de Nederlandse als de Amerikaanse situatie over de aanpak van jeugdcriminaliteit. Dat het Nederlandse rechtssysteem humaner is dan het Amerikaanse staat buiten kijf, maar dat neemt niet weg dat wij hier in Nederland ook voor een aantal lastige uitdagingen staan op het gebied van jeugdproblematiek (neem de top 600 in Amsterdam), maar ook verwante zaken als racial profiling. Een week lang delen we ervaringen, leren we van elkaar en gaan we in discussie met Nederlandse organisaties en initiatieven.

Bekijk het programma en meld je aan