Hogeschool Leiden

Het Alchemiefestival

Jaarcongres Expertisecentrum Jeugd

Het afgelopen anderhalf jaar heeft het Expertisecentrum Jeugd het Alchemieproject uitgevoerd: een zoektocht naar gouden professionaliteit van professionals binnen het onderwijs, jeugdbescherming en jongerenwerk. Lees meer over het Alchemieproject

Tijdens het Alchemiefestival op 11 mei 2017 maakt u kennis met de bevindingen van dit onderzoeksproject en kunt u deze op uiteenlopende wijze nader verkennen. Het festival is een zoektocht naar de eigen gouden professionaliteit en biedt inspiratie om uzelf en anderen bij de ontwikkeling ervan te ondersteunen.

Programma

Tijd Onderdeel
09.00 uur Inloop
09.30 uur Opening en introductie op de dag
10.00 uur Het Alchemieproject
10.45 uur

Workshops waarin u op bijzondere manier de vier waarden die in het Alchemieproject naar voren kwamen kunt ervaren.

12.45 uur Lunch
14.00 uur Verdiepende workshops van lectoren, onderzoekers, docenten en studenten waarin professionaliteit of professionele ontwikkeling en één van de vier waarden centraal staan. Op de dag zelf kiest u aan welke workshop u wilt deelnemen.
16.00 uur Plenaire afronding
16.30 uur Afsluitende borrel

Verdiepende workshops

Tijdens de verdiepende workshops wordt een verbinding gelegd tussen de bevindingen van het Alchemieproject en het werk in onderwijs, jeugdbescherming, jeugdhulp, jongerenwerk en het opleiden van deze professionals. Een deel van de workshops richt zich op het verder verkennen van de eigen professionaliteit, zo kunt u onder begeleiding van kunstenares Surina Baag en lector Jan Dirk de Jong (Aanpak Jeugdcriminaliteit) met eenvoudige collage- teken- en schildertechnieken een associatief zelfportret maken van de professional die u zou willen zijn of kunt u in de workshop van lerarenopleider Marja van den Hurk aan de hand van verhalen uw eigen professionaliteit nader onderzoeken.

Andere workshops richten zich op specifieke aspecten van het werken met en voor kinderen en jongeren of opleiden van professionals. Voorbeelden hiervan zijn de workshop van lector Anne Krabbedam (Sociaal Werk in de kinder- en jeugdpsychiatrie) die inzoomt op de kwaliteit van samenwerken, de workshop van onderzoeker Marcel Looman waarin u kunt ontdekken hoe u van ja-zeggen naar ja-doen kunt komen, onderwijsmanager Katrien van de Gevel verzorgt een workshop over het opleiden van zelfbewuste docenten en in de workshop van het lectoraat Residentiële Jeugdzorg gaat u in gesprek met jongeren over hun visie op gouden professionaliteit. 

Bekijk het workshopoverzicht

Voor wie?

Het Alchemiefestival is er voor jeugdprofessionals, leerkrachten, docenten, studenten, onderzoekers, en alle anderen die geïnteresseerd zijn in het thema.