Hogeschool Leiden

Filmavond ‘Pull of Gravity’

Op donderdag 15 september zal op Hogeschool Leiden de documentaire ‘Pull of Gravity’ van filmmakers El Sawyer, John Kaufman & Arne Halsema (2015) worden vertoond. De film gaat over de moeizame strijd die jonge ex-gedetineerden moeten voeren om hun plek in de Amerikaanse samenleving te heroveren. De film heeft opmerkelijk veel lof ontvangen in de Verenigde Staten. Zelfs president Obama heeft een screening van de documentaire georganiseerd in het Witte Huis. 

‘Pull of Gravity’ is aangeschaft door het lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van het Expertisecentrum Jeugd voor een vertoning op Hogeschool Leiden. Enkele fragmenten zijn al getoond tijdens de lectorale rede ‘Verkeerd verbonden’ afgelopen 11 februari 2016. 

Bekijk de trailer

Inleiding Mark Fleisher

Nu zal de film in zijn geheel te zien zijn, voorafgegaan door een lezing van criminoloog Mark Fleisher. Mark Fleisher is een bekende Amerikaanse onderzoeker die veel kwalitatief onderzoek heeft gedaan naar jeugdbendes, straatcultuur in achterstandswijken en het gevangeniswezen. Zijn meest recente werk is:  Living black. Social life in an African American neighborhood (Fleisher, 2015). Na de documentaire is ruim de gelegenheid om in debat te gaan met Mark Fleisher en de filmmakers zelf.

Programma

18:00 uur:   Inloop met een lichte maaltijd
18:30 uur:   Inleiding programma (lector Aanpak Jeugdcriminaliteit, Jan Dirk de Jong)
18:40 uur:   Presentatie over Amerikaanse gevangeniswezen, re-integratie van jonge                                   ex-gedetineerden en jeugdbendeleden (Mark Fleisher)
19:15 uur:   Film: Pull of Gravity (ongeveer 80 minuten)
20:40 uur:   Pauze met drankje
21:00 uur:   Debat met Mark Fleisher en de filmmakers o.l.v. Jan Dirk de Jong
22:00 uur:   Einde programma