Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn

Duizenden kinderen zitten thuis

Ben je (aankomend) docent of hulpverlener? Wil je weten wat werkt voor kinderen die het extra moeilijk hebben? Dan mag je dit congres niet missen om te leren wat in de praktijk werkt.

Niet meer naar school

Duizenden kinderen zitten thuis, maar 'Mees Kees' weet wel raad. In het speciaal onderwijs worden kinderen opgevangen die niet meer op 'normale' scholen terecht kunnen. Ze hebben vaak problemen thuis en gedragsproblemen of een licht verstandelijke beperking. Samen met onderwijsleerproblemen maakt dit dat zij niet zonder meer mee kunnen komen in het onderwijs. Veel van deze kinderen hebben grote moeite om zich in onze maatschappij staande te houden, ontwikkelen zich richting criminaliteit of radicaliseren. Andere kinderen zijn slachtoffer, met name meisjes die misbruikt zijn.

Kinderen tussen wal en schip

De Vereniging van Schoolleiders geeft aan dat ze deze kinderen, ondanks de wet Passend Onderwijs, moeilijk kunnen herbergen; kinderen vallen tussen wal en schip. We hebben dringend leerkrachten nodig die contact maken met deze kinderen en met de kinderen realistische leerdoelen opstellen. Dat is wat werkt.
Kinderombudsman Marc Dullaert geeft ook een stevig signaal: veel van deze kinderen zitten nu thuis. En juist deze kinderen zijn gebaat bij goed onderwijs (pabo) en adequate begeleiding (SW/TP). Ze hebben een plek nodig om te schuilen en opgevoed te worden (pedagogiek) en te leren (didactiek). Belangrijk is ook om het contact met ouders weer op te bouwen.

'Meester in de Klas'

Wat dacht je van het succesvolle 'School to Care' (Altra) in Amsterdam? Daar worden kinderen die in aanmerking komen voor een gesloten machtiging (gesloten jeugdzorg) met behulp van onderwijs geholpen: Hogeschool Leiden doet onderzoek en ondersteunt. Op het congres hoor je onder andere hoe dat werkt in een van de workshops. We hebben een veelbelovende methode ontwikkeld om leerkrachten en hulpverleners te ondersteunen in hun lastige taak: 'Meester in de Klas'.

Ik ga weer naar school

Vanuit het Expertisecentrum Jeugd (Hogeschool Leiden), Hogeschool Windesheim (Zwolle) en de UvA willen wij (aankomend) docenten en hulpverleners helpen om deze groep te bieden wat ze zo hard nodig hebben. Daarom organiseren wij op 26 november 2015 samen met professionals van scholen voor het speciaal onderwijs een congres over goede voorbeelden in de beroepspraktijk. Van een aantal 'Mees Keezen' (goede professionals uit de praktijk), hoor je wat er voor nodig is om deze kinderen weer een plek in onze samenleving te bieden.

Terug naar de startpagina van het congres

Bekijk het programmaoverzicht