Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Symposium Kinderen Recht Doen

Hogeschool Leiden

De belangrijkste klacht van kinderen en ouders over de jeugdhulp is dat er niet naar hen geluisterd wordt. Hoe gaat dat in de praktijk en wat kan er beter?

Inhoud

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat dat de rechten van kinderen en ouders worden verbeterd. Het luisteren naar kinderen en ouders in de jeugdzorg is een recht dat is vastgelegd in artikel 12 en 5 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Door te luisteren en daar ook naar te handelen, komt de jeugdhulp niet alleen een juridische plicht na, maar ook een zorgethische: de belofte van geen schade doen.

De onderzoeksgroep Waarde(n)volle zorg van Hogeschool Leiden organiseert op dinsdag 25 juni het symposium Kinderen Recht Doen. Een middagsymposium met jongeren, ouders en hulpverleners, maar ook met jeugdrechtdeskundigen en zorgethici. Hoe gaat het er in de praktijk aan toe en wat zou beter kunnen? In workshops komen zowel juristen, ouders, jongeren als hulpverleners aan het woord.

Wil je bij het symposium aanwezig zijn? Geef je dan op via het aanmeldformulier. Het symposium is onderdeel van een NWO SIA-Raak subsidie Kinderen Recht Doen, waardoor de toegang gratis is. Accreditatie SKJ wordt aangevraagd. 

Programma

13.00 uur: Inloop met koffie.

13.30 uur: Opening.

13.30 uur: Een discussie over de ethiek van de zorg met Joan Tronto, één van de grondleggers van de zorgethiek aan de Universiteit van Minnesota (US). Prof. mr. Jolande uit Beijerse (hoogleraar Justitiële Jeugdinterventies) komt vertellen over geschiedenis en toename van uithuisplaatsing in Nederland.

15.00 uur: 

 • Workshop Open letter (max. 15 deelnemers)
  In de workshop ‘Open letter’ lezen en bespreken we een brief van een moeder en voormalig jeugdzorgcliënt aan (aankomende) professionals Sociaal Werk. Het doel is de deelnemers aan te moedigen zich bewust te zijn van de langdurige invloed die ze hebben op het leven van hun toekomstige cliënten. We verkennen het thema ‘Kinderen en ouders rechten doen’ en nodigen de deelnemers uit tot de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik de beste zorg blijf bieden aan kinderen en ouders?
  Gespreksleiders: Shanka Vis (ervaringsdeskundige ouder) en Marjolijn Schouten (docent-onderzoeker Hogeschool Rotterdam).
 • Reflexiviteit
  In de workshop Reflexiviteit gaat Ruth Spijkerboer in op het belang van normatieve professionalisering. Hoe ga je om met morele vragen in het kader van zorgethiek?
  Gespreksleider: Ruth Spijkerboer (docent/senioronderzoeker Hogeschool Leiden).
 • Jeugdigen en ouders recht doen
  In het onderzoek ‘Kinderen en ouders recht doen’ zijn belangrijke vragen gesteld. Zijn de ideeën, meningen en ervaringen van jeugdigen en ouders door professionals serieus genomen en op welke manier? Wat kunnen professionals leren van de ervaringen van jeugdigen en ouders? Welke kinderrechten spelen een rol? Op basis van analyses zijn in co-creatie met jeugdigen, ouders en professionals concept tools ontwikkeld om het pedagogische handelen te versterken. Deze tools worden op actieve wijze gepresenteerd.
  Gespreksleider: Susanne Höfte (senior docent-onderzoeker Hogeschool Leiden).
 • Gewoon opvoeden of vrijheidsbeperking?
  Opvoeden betekent ook grenzen stellen. Maar waar ligt de grens? Als de huisregel is dat iedereen de mobieltjes om 19.00 uur inlevert, dat de post wordt openmaakt omdat je niet wilt dat het kind iets schokkends te lezen krijgt of wanneer je als professional even meekijkt met social media.  Hoe bewust ben je bezig met de vraag: waar ligt de grens tussen opvoeden en vrijheidsbeperking? Tijdens deze workshop gaan we in gesprek over dit thema.
  Gespreksleiders: Mireille Gommans (docent-onderzoeker Hogeschool Leiden) en Bodine Pereira Caldeira (ExpEx).
 • Perspectief Jeugdrecht Advocaat
  In de workshop geeft Reinier Feinhout aan de hand van concrete cases interactief inzicht in (ongerechtvaardigde) verschillen in het horen en luisteren naar kinderen bij belangrijke beslissingen in jeugdzorg, (jeugd)psychiatrie en (jeugd)strafrecht. Samen praten/discussiëren we over de wenselijkheid van die verschillen en mogelijke oplossingsrichtingen.
  Gespreksleider: mr. Reinier Feinhout.
 • Ouderperspectief
  Floor van Vuuren vertelt over haar ervaringen in de jeugdzorg.
  Gespreksleider: Floor van Vuuren.

17.00 uur: Afsluitende borrel.

Praktisch

Datum: 25 juni 2024 

Tijd: 13.00 - 17.00 uur 

Locatie: Hogeschool Leiden 

Kosten: Deelname is gratis. 

Aanmelden

Meld je nu aan