Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Environmental OMICS: van lab, via Levend Lab, naar het veenweidegebied

De afgelopen decennia is biodiversiteit in Nederland ondanks alle maatregelen dramatisch afgenomen. Deze afname voltrekt zich in de directe leefomgeving van alle Nederlanders, met name in de landbouwgebieden, ook in het veenweidegebied. Bij het Leiden Centre for Applied Bioscience zijn in lopende projecten methoden ontwikkeld voor het meten en begrijpen van vroege effecten van verstoringen van het oppervlaktewater en het in kaart brengen van de biodiversiteit van de bodem.

Contact

Leiden Centre for Applied Bioscience

Docent Marijn Knip (r) samen met een student op een lab van Hogeschool Leiden. (foto: Patrice Börger)

Ons doel

De OMICS-technieken stellen ons in staat om goedkoop en uniform biodiversiteit te meten en daarmee ook inzicht te krijgen in biodiversiteit die door traditionele technieken nog niet zichtbaar zijn gemaakt. Dit is essentieel om ecosystemen te leren begrijpen en beleid beter te ondersteunen om duurzaam gebruik te maken van onze ecosystemen. In het project ‘Environmental OMICS: van lab, via Levend Lab, naar het veenweidegebied’ zetten we deze technieken in voor het monitoren van het herstel van de biodiversiteit in het veenweidegebied. 

Samenwerking

We zoeken daarbij de aansluiting met een van de recent benoemde icoonprojecten van Holland Rijnland ‘Land van ons’ en werken daarin samen met kennispartners Universiteit Leiden en Naturalis. Er wordt een nulmeting gedaan die de basis gaat vormen voor een onderzoeksproject (werktitel: ‘OMICS-based monitoring van biodiversiteit in het veenweidegebied’) waarin wij het hersteltraject bij land van ons gaan volgen. Het co-financieringsfonds van Holland Rijnland kan ons in staat stellen de kennis en technologie uit twee grote lopende onderzoeksprojecten met elkaar te verbinden en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan kennis over het effect van beheersmaatregelen in het veenweidegebied.

Resultaten

Belangrijkste resultaten het onderzoeksproject biodiversiteit /Environmental Omics;

1. Er zijn, gedurende vier veldwerkdagen, vele honderden bodem- en watermonsters genomen 

2. Er zijn OMICS-methoden ontwikkeld voor de analyse van deze monsters 

3. Er is subsidie voor een vervolgproject verkregen, waardoor de continuïteit van het onderzoek voorlopig gewaarborgd is 

Er zijn metagenomics -en metabolomics-methoden ontwikkeld die ons in staat stellen verandering in de biodiversiteit op moleculair niveau te monitoren. 

Technieken

  • Metagenomics 
  • eDNA 
  • Morfologie 
  • LC-MS 
  • GC-MS 
  • eMetabolomics 
  • DNA-extractiemethode 
  • Next generation sequencing 
Type project

Co-financieringsfonds Holland Rijnland

Looptijd

1-1-2021 t/m 1-1-2023 

Status

Afgerond 

Onderzoeksgroep(en)

Metabolomics, Metagenomics, Bio-informatica 

Projectleiding

Peter Lindenburg (MB), Arjen Speksnijder (MG), Floyd Wittink (BI) 

Docentonderzoeker(s)

Andre van Roon (CH) 

Analist(en)

Evelyne Burgwal, Nanda Koopman, Rob Pastoor 

Studenten

-

Partner(s)

Centrum voor Milieukunde (Universiteit Leiden), Holland Rijnland 

Foto van Leidse veenweidepolders