Hogeschool Leiden

Samenwerkingspartners

Goede samenwerking met zorg gerelateerde instellingen, gemeenten of instanties staat centraal bij het lectoraat Eigen Regie. Zowel in onze verkenning naar onderzoeken als bij de onderzoeken zelf. Samen met onze partners vertalen we de resultaten uit het onderzoek, verzorgen we de implementatie hiervan in het werkveld en in het onderwijs.

Deelname aan de Leidse Proeftuin

Vanuit Hogeschool Leiden is lector Eigen Regie John Verhoef samen met kenniskringlid Rob Ong actief in de Leidse Proeftuin. Met de Proeftuin willen vier Leidse kennisinstellingen antwoorden vinden op vraagstukken die opkomen door de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg.

Vitaliteit
Het centrale thema dat de Proeftuin nu als eerste oppakt is 'Vitaliteit'. Partners van de Leidse Proeftuin zijn Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain & Cognition (samenwerking van LUMC en Universiteit Leiden) en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden heeft in mei 2013 besloten de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn voor drie jaar te stimuleren met een financiƫle bijdrage.