Het water naast de hogeschool

Hoe kijken zorgprofessionals naar zelfmanagement-ondersteuning?

Het lectoraat Eigen Regie heeft onderzoek gedaan naar de perceptie van zorgprofessionals op zelfmanagementondersteuning ( pdf, 2.33 MB ). Een belangrijke uitkomst uit het onderzoek is de patiënt een verschuiving maakt van passieve naar actieve patiënt. De patiënt bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt en wat de zorgbehoefte is. Om te komen tot hun rol als coach geven de zorgprofessionals aan dat de motivatie van de patiënt essentieel is.

Uit het onderzoek blijkt dat de zorgverleners zelfmanagementondersteuning al toepassen, zowel bewust als ook onbewust. Door de meeste respondenten wordt aangegeven dat de toepassing het best kan ‘aan het begin van het proces’ of ‘aan het begin tot het eind van het proces’. De belangrijkste doelgroep lijkt de groep chronisch zieken te zijn. Belangrijke competenties voor zorgprofessionals hierbij zijn: kennis, motivational interviewing en empathie/kunnen inleven.

Tot slot blijkt dat eHealth nog niet helemaal is doorgedrongen. Het rapport adviseert meer onderzoek dat kan specifieker ingaat op de manieren om zelfmanagementondersteuning uit te voeren, met inachtneming van maatwerk.