Hogeschool Leiden

Versterken eigen regie door zelfmanagement- en ondersteuning

De huidige stand van zaken over zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning en de consequenties voor onderwijs.

Het versterken van de eigen regie van cliënten staat op dit moment volop in de belangstelling. In Nederland wordt er door de vergrijzing van de bevolking en het toenemend aantal chronisch zieken een steeds groter beroep gedaan op de zelfmanagementvaardigheden van de cliënt. Het ondersteunen van zelfmanagement vraagt om maatwerk. Dit artikel beschrijft hoe de inzet van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning een impuls geeft aan de eigen regie van de cliënt.

Lees het hele artikel van John Verhoef ( pdf, 745 KB )

Tijdschrift Aandacht

Dit artikel komt uit het tijdschrift 'Aandacht', een uitgave van Hogeschool Leiden. Met dit tijdschrift laat Hogeschool Leiden de lezer kijken naar bachelor-onderzoek en de waarde die dat heeft voor ons onderwijs, voor onze studenten. Deze uitgave is een bundeling van artikelen van de faculteiten Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie, Educatie en Gezondheidszorg.

Interesse in het hele tijdschrift? Vraag een exemplaar op bij Monique Terwindt via  terwindt.m@hsleiden.nl.