Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn

55+ers houden hun kop erbij tijdens Leidse Kenniscafé

Schakers hebben de fitste hersens, op de voet gevolgd door oud-ambtenaren. Dat is de uitkomst van het tweede Leidse Kenniscafé Ouderen vrijdagmiddag 18 maart.

Zo’n veertig 55+ers ondergingen een reeks tests: puzzels, een zoekopdracht, Italiaanse uitspraak leren en een geheugenoefening. Neuropsycholoog Kerwin Olfers van Universiteit Leiden beantwoordde vragen over de veroudering van het brein en hoe je die tegen kunt gaan.

Wie heeft het fitste brein van Leiden?

Wie z’n hersenen fit wil houden, moet ze blijven gebruiken. Daar hadden zo’n veertig 55+ers wel oren naar in het Denksportcentrum Leiden vanmiddag, waar vijf teams streden om het eigenaarschap van de fitste hersenen. Verwacht werd dat de controlegroep van vijfentwintigjarigen zou winnen. Op die leeftijd zijn de hersenen immers op hun best. Maar het bleek dat in elk geval deze actieve ouderen in staat waren de jongeren naar een derde plek te verdringen.

Brainstormen

Na de wedstrijd bogen de teams zich in een brainstorm over de vraag hoe we onze stad zo inrichten, dat we zo goed als vanzelf onze hersens blijven gebruiken. Bijvoorbeeld met een slim ingerichte denkplek in het Singelpark. Wethouder Roos van Gelderen en leden van de Stichting Vrienden van het Singelpark dachten mee en kwamen met creatieve ideeën als het Singelpark als zoekplaat, praatpaaltjes met mensen aan de andere kant van het park, een café dat elke dag het menu in een andere taal aanbiedt en een grondorgel dat met de voeten kan worden bediend.

Deelnemers brainstormen tijdens het tweede Leidse Kenniscafé

De Leidse Proeftuin

In Leiden wordt veel onderzoek gedaan naar ouder worden. Maar wat hebben ouderen hier zelf aan, en onderzoeken we wel de goede dingen? Met ouderen in gesprek gaan is een daarom belangrijk doel van de Leidse Proeftuin, waarin Leidse kennisinstellingen werken aan duurzame, innovatieve oplossingen voor vraagstukken over zorg en welzijn. De kennisinstellingen vertalen wetenschappelijk onderzoek naar praktische oplossingen en testen het effect ervan, in samenwerking met oudere Leidenaren. In het Proeftuinnetwerk wordt in co-creatie kennis ontwikkeld en verbreed. 

Deelnemers tijdens het tweede Leidse Kenniscafé

Gemeentelijke stimulans

De kennisinstellingen die samenwerken in de proeftuin zijn: Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain and Cognition (samenwerking van LUMC en Universiteit Leiden) en Leyden Academy on Vitality and Ageing. Eerder dit jaar was de Leidse Proeftuin actief op de Nacht van Kunst en Kennis en werd het Eerste Leidse Kenniscafé voor Ouderen georganiseerd in verzorgingshuis Rosenburch, over het belang van bewegen. De proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden.