Hogeschool Leiden

"Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen"

Donderdag 11 april 2013 heeft lector John Verhoef zijn lectorale rede "Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen" uitgesproken.

Donderdag 11 april 2013 heeft lector John Verhoef zijn lectorale rede "Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen" uitgesproken. De gezondheidszorg staat onder druk door toenemende vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken, toenemende kosten, afname van aantal arbeidskrachten in de gezondheidszorg en afnemende vergoedingsmogelijkheden. Het lectoraat Eigen Regie van de Faculteit Gezondheidszorg is sinds 1 december 2012 aan Hogeschool Leiden actief en voert onderzoeken uit in co-creatie met zorgverleners, patiënten en andere partners naar mogelijkheden de eigen regie duurzaam te versterken.

Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen

De gezondheidszorg staat onder druk door toenemende vergrijzing, een groeiend aantal chronisch zieken, toenemende kosten, afname van aantal arbeidskrachten in de gezondheidszorg en afnemende vergoedingsmogelijkheden. Steeds vaker wordt daarom gezocht naar kostenreducerende maatregelen en wordt daarnaast een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van de patiënt. Dit wordt vertaald in wet- en regelgeving en sluit ook aan bij de geboden zorgverlening die steeds meer uitgaat van een zelfsturende en actieve patiënt.

Het lectoraat Eigen Regie van de Faculteit Gezondheidszorg is sinds 1 december 2012 aan Hogeschool Leiden actief en voert onderzoeken uit in cocreatie met zorgverleners, patiënten en andere partners naar mogelijkheden de eigen regie duurzaam te versterken.

De onderzoeken richten zich met name op de vraag welke competenties zorgverleners (verpleegkundigen, fysiotherapeuten en kunstzinnige therapeuten) nodig hebben om patiënten te stimuleren en te ondersteunen in het versterken van de eigen regie. Te denken valt aan onderzoek naar wat patiënten en zorgverleners verstaan onder eigen regie versterken. Hebben wij als zorgverleners en patiënt dezelfde verwachtingen? Zijn er voorkeursstijlen van zorgverleners in zelfmanagementondersteuning te onderscheiden?

Het lectoraat Eigen Regie vormt door het uitvoeren van door de praktijk gestuurd onderzoek het brandpunt tussen regionale zorginstellingen, overheden, zorgverleners en patiënten. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) en het lectoraat Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en waar mogelijk met de andere lectoren en kenniskringen van Hogeschool Leiden.

De rede 'Eigen regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen' is in boekvorm verschenen (ISBN:9789081070874) en is te verkrijgen door een mail te sturen aan  wijsman.m@hsleiden.nl