Hogeschool Leiden

Landelijke aandacht voor bevindingen KNOP-project

Zes studententeams van Hogeschool Leiden presenteerden op 19 januari hun ervaringen met het KNOP-project. Dat deden zij onder landelijke belangstelling.

Doekle Terpstra kwam een kijkje nemen. Hij is aanjager van het Zorgpact, een initiatief van het kabinet. “De verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk”, daar is Terpstra benieuwd naar. En dat is ook precies wat de derde- en vierdejaarsstudenten Fysiotherapie lieten zien. Zij deden onderzoek naar de invoering van het door TNO ontwikkelde beweegprogramma Functionele Training voor Ouderen (FTO). Dit is preventief: ouderen trainen onder begeleiding dagelijkse handelingen waarvan zij vinden dat deze wat achteruit gaan, zoals het opstaan uit een stoel. Voor hun onderzoek werkten de studenten samen met fysiotherapeuten, oefentherapeuten, docenten fysiotherapie, onderzoekers van het lectoraat Eigen Regie, onderzoekers van TNO én ouderen. “Dat levert alleen maar plussen op voor iedereen”, vindt Terpstra.

Bewustwording ouderen

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat FTO problemen kan voorkomen – maar dan moeten ouderen wel gemotiveerd zijn om eraan te beginnen. Drie van de teams hielden bewustwordingscampagnes. Zij gaven ouderen de kans om hun fitheid te testen. Uit deze tests bleek dat een deel van de ouderen hun eigen fitheid overschat. Zijn zij vervolgens te enthousiasmeren voor een FTO-training? Bij het ene team lukte dit beter dan bij het andere. “Ouderen vinden het in het algemeen wel nuttig, maar voor zichzelf niet nodig”, noemt een van de studenten een veelgehoorde reactie.

Meetbare verbetering

De drie andere studententeams waren betrokken bij de eerste FTO-groepen die in fysiotherapiepraktijken en oefentherapiepraktijken in de regio zijn gestart. We lichten het team van Rob van der Plaat, Steve Bakker, Stefano Das Neves Brito en Emiel Boeren er even uit. Zij draaiden mee in fysiotherapiepraktijk De Singel in Leiden, onder begeleiding van fysiotherapeut Henk van der Stegen. Daar zagen zij bij de vijf deelnemers een toenemend enthousiasme en een groeiende bewustwording van het eigen kunnen. Uit hun metingen bleek bij meerdere onderdelen een duidelijke verbetering. Rob van der Plaat: “Je zag dat de ouderen elke week meer durfden en meer gingen doen. Onbewust waren ze dingen in het dagelijks leven gaan vermijden, omdat ze bang waren om te vallen of om iets fout te doen. In de loop van het programma kregen ze steeds meer vertrouwen.”

V.l.n.r: Rob van der Plaat, Stefano Das Neves Brito, Fysiotherapeut Henk van der Steegen, Emiel Boeren en Steve Bakker

“Een van de deelnemers durfde geen trap meer te lopen”, geeft Stefano Das Neves Brito als voorbeeld. “Aan het einde van de training deed ze het toch, zelfs met een boodschappentas. Je zag haar met een lach de deur uitgaan.”

Henk van der Stegen wil de FTO-trainingen in zijn praktijk uit gaan breiden: “Preventie is een steeds belangrijker onderdeel van ons vak aan het worden.”

Toekomst van het project

Dia den Hollander (76) was deelnemer én meedenker bij een van de andere teams. Zij vond het heel zinvol. “Mensen die nu nog in hun stoel zitten, missen ontzettend veel als ze hier niet aan meedoen.”

Dia zet zich nu in om een volgende FTO-groep van start te laten gaan. Voor het welslagen is meer bekendheid nodig. Ook is er meer onderzoek gewenst. Het komende jaar gaan nieuwe studententeams met het project aan de slag. Dat blijven zij doen onder het toeziend oog van Zorgpact, dat zeer geïnteresseerd is in de Leidse bevindingen.

Meer weten?

Het onderzoek van de studenten van Hogeschool Leiden maakt deel uit van het KNOP-project van het lectoraat Eigen Regie van Hogeschool Leiden, opgezet in samenwerking met TNO, onderdeel van de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn. Het project wordt gesubsidieerd vanuit RAAK Publiek.

Meer informatie over het KNOP-project