De vlag van de hogeschool

eHealth en co-creatie in de zorg

Co-creatie en innovatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: Co-creatie: ‘Het succes van innovaties in de zorg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de wijze waarop eindgebruikers betrokken zijn bij de ontwikkeling en implementatie ervan.’

Maar hoe doe je dat en wat heb je nodig om verder te komen?

Centres of Expertise

Het lectoraat Eigen Regie is samen met Generade één van de vier Centres of Expertise (CoEs) die aan de slag gaan me eHealth en co-creatie in de zorg. De andere partijen zijn Innovatie Zorg en Technologie (EIZT) uit Limburg, Healthy Ageing uit Groningen en U-CREATE uit Utrecht. Op vrijdag 8 april 2016 zijn we voor het eerst samen gekomen in Utrecht. Elke deelnemer heeft een abstract ingediend en we hebben onze visie / werkgebied / onderzoek met elkaar gedeeld. Belangrijke vragen die er liggen zijn:

  1. Op welk moment wil je samenwerken met de eindgebruiker?
  2. Welke mate van co-creatie hebben we voor ogen (strategisch, toetsend, etc.)?
  3. Wie van de eindgebruikers betrek je? (de ene patiënt of zorgprofessional is de andere niet)
  4. Hoe bereik je de juiste / beoogde doelgroep(en)
  5. Hoe zorg je voor langdurige betrokkenheid van eindgebruikers in een innovatietraject?
  6. Welke werkvormen zet je in?
  7. Wat mag je van een eindgebruiker vragen / verwachten? En welke ethische kwesties spelen een rol?

Een andere relevante vraag is welke ‘naam geven we het beestje’. Termen die voorbijkomen zijn: ‘co-design’, ‘service-design’, ‘human-centred design’, ‘co-creatie’ en ‘burgerparticipatie’.

Naast de meerwaarde van het elkaar kennen en kunnen vinden zullen de volgende acties uitgezet worden: publiceren van de ingediende abstracts, samen optrekken ten aanzien van onderwijs / trainingen, vervolgbijeenkomst en in de toekomst mogelijk een gezamenlijke subsidieaanvraag.