Natuur achter Hogeschool Leiden

Diabetes Type 2 de wereld uit

Op dit moment wordt er een nieuw onderzoek opgezet naar de effectiviteit van een intensief leefstijlprogramma op het insuline-gebruik bij diabetes mellitus type II patiënten binnen de regio Leiden.

Ook zal in dit mogelijke project de implementatie van dit leefstijlprogramma worden onderzocht. Participanten worden getraind om naast deelname aan dit onderzoek ook ambassadeur van de nieuw aangeleerde leefstijl te worden binnen de eigen woonwijk.

Samenwerking

Teams van studenten fysiotherapie, docenten en onderzoekers van het lectoraat Eigen Regie van Hogeschool Leiden werken hierin samen met het LUMC, TNO, TU Delft en het Health Coach Program. Deze partijen zijn onderdeel van de Medical Delta, een groot samenwerkingsverband van gemeenten, universiteiten, hogescholen en universitaire ziekenhuizen in Zuid-Holland. Voor dit project is inmiddels financiering aangevraagd. De toekenning daarvan volgt hopelijk in december 2016. 

Praktijkgericht onderzoek

Studenten zullen als afstudeeropdracht, in het kader van het Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF), voor de opleiding Fysiotherapie een professionaliseringsopdracht gaan uitvoeren in samenwerking met deze externe opdrachtgevers. Eerder heeft een studententeam meegedraaid in een pilotonderzoek waaruit veelbelovende resultaten naar voren zijn gekomen. De afhankelijkheid van insuline in die onderzoeksgroep nam onder andere af en het beweegpatroon veranderde aanzienlijk. De huidige groep studenten gaat voorbereidingen treffen voor het nieuwe onderzoek dat, bij toekenning van de subsidie, vanaf januari 2017 van start gaat.

Hoe word ik 100?

Wat naadloos aansluit bij het voorgenomen onderzoek van de hogeschool is de serie ‘Hoe word ik 100?’ van omroep MAX. Vanaf aanstaande woensdag 9 november start deze zesdelige serie over onder andere diabetes en hoe dit ziektebeeld te keren. Deze afleveringen zullen het belang van leefstijl, bewegen en voeding bespreken.

Contact

Meer weten? Neem dan contact op met John Verhoef via verhoef.j@hsleiden.nl.