Hogeschool Leiden

Uitnodiging voor vergroten van levenstevredenheid

Na kenniscafés over het belang van beweging (oktober 2015) en je brein blijven gebruiken (maart 2016) organiseert de Leidse Proeftuin op 14 oktober 2016 (15.00-17.00) een Kenniscafé over het thema ‘geluk’.

Ouderenhoogleraar Joris Slaets vertelt over ouder worden en geluk. Ken jij ouderen uit de regio Leiden die interesse hebben in het thema van dit kenniscafé? Nodig ze uit.

Vergroten welbevinden

Doel van het kenniscafé is ouderen bij elkaar te brengen om te praten over wat het leven de moeite waard maakt, wat ze belangrijk vinden in hun leven, waar ze blij van worden en hoe ze hun gevoel van levensgeluk verder kunnen vergroten. Dit gebeurt aan de hand van de methodiek van de LAVA-tool. Ouderen selecteren eerst individueel de onderwerpen die voor hun het meest belangrijk zijn, waarna ze deze rangschikken naar tevredenheid. Het proces en de uiteindelijk ingevulde ‘thermometer’ zijn de aanleiding tot een gesprek tussen de ouderen (verdeeld over 5 tafels van 5) over wat belangrijk is in het leven en hoe je de tevredenheid met voor jou belangrijke dingen kunt vergroten. Dit zet mogelijk aan tot acties en/of initiatieven om het welbevinden daadwerkelijk te vergroten. Het kenniscafé wordt afgesloten met een samenvatting wat er in de groep belangrijk gevonden werd, tips om levenstevredenheid te vergroten en persoonlijke ervaringen van ouderen. Dit kenniscafé wordt een positieve ervaring met mooie verhalen over geluk!

Lectoraat Eigen Regie en de Proeftuin

Hogeschool Leiden is vanuit het lectoraat Eigen Regie een van de partners van de Leidse Proeftuin. Met de proeftuin zoeken vier Leidse kennisinstellingen naar oplossingen voor vraagstukken over de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg.

Het derde kenniscafé wordt georganiseerd bij Het Trefpunt, Professorenpad 1 in Leiden.