Leontien van Wely

Functie: coordinator postpropedeuse fysiotherapie (Hogeschool Leiden), postdoctoraal onderzoeker (Vumc)

Aandachtsgebied: bewegingsstimulering bij mensen met een beperking

Projecten: vanuit Hogeschool Leiden het begeleiden van onderzoeken binnen het praktijk onderzoek fysiotherapie (POF), tevens werkzaam op het Vumc en betrokken bij implementatie van een bewegingsstimuleringsprogramma voor kinderen met fysieke beperkingen.

Publicaties:

International scientific publications

 • Van Wely L, Dallmeijer AJ, Balemans ACJ, Zhou C, Becher JG, Bjornson KF. Walking activity of children with cerebral palsy and children developing typically: a comparison between the Netherlands and the United States. Submitted for publication.
 • Balemans ACJ, Van Wely L, Becher JG, Dallmeijer AJ. Longitudinal relations of physical fitness with physical activity and fatigue in children with cerebral palsy. Submitted for publication.
 • Van Wely L, Balemans ACJ, Becher JG, Dallmeijer AJ. Physical activity stimulation program for children with cerebral palsy did not improve physical activity: a randomised controlled trial. Journal of Physiotherapy 2013, in press.
 • Van Wely L, Balemans ACJ, Becher JG, Dallmeijer AJ. The effectiveness of a physical activity stimulation program for children with cerebral palsy on social participation, self-perception and quality-of-life: A randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation 2013, in press.
 • Balemans ACJ, Van Wely L, Middelweerd A, Noort JC, Becher J, Dallmeijer A. Daily stride rate activity and heart rate response in children with cerebral palsy. Journal of Rehabilitation Medicine 2013, in press.
 • Balemans AC, Van Wely L, de Heer SJ, van den Brink J, de Koning JJ, Becher JG, et al. Maximal Aerobic and Anaerobic Exercise Responses in Children with Cerebral Palsy. Medicine and Science in Sports and Exercise 2013;45:561-8.
 • Van Wely L, Becher JG, Balemans ACJ, Dallmeijer AJ. Ambulatory activity of children with cerebral palsy: which characteristics are important? Developmental Medicine and Child Neurology 2012;54:436-442.
 • Van Wely L, Becher JG, Reinders-Messelink HA, Lindeman E, Verschuren O, Verheijden J, Dallmeijer AJ. LEARN 2 MOVE 7-12 years: a randomized controlled trial on the effects of a physical activity stimulation program in children with cerebral palsy. BioMed Central Pediatrics 2010;10:77.
 • Sackley CM, Rodriguez NA, Van den Berg M, Badger F, Wright C, Besemer J, Van Reeuwijk KTV, Van Wely L. A phase II exploratory cluster randomized controlled trial of a group mobility training and staff education intervention to promote urinary continence in UK care homes. Clin Rehabil 2008 22:714.

Dutch publications

 • Reinders-Messelink HA, Hielkema T, Kruijsen AJA, van Wely L, Slaman J. LEARN 2 MOVE; Onderzoeksprogramma, naar het effect en werkingsmechanisme van behandeling bij kinderen en jongeren met Cerebrale Parese. Ergotherapie 2011, 39(1): 28-32.
 • Reinders-Messelink HA, Hielkema T, Kruijsen AJA, van Wely L, Slaman J. LEARN 2 MOVE; Onderzoeksprogramma, naar het effect en werkingsmechanisme van behandeling bij kinderen en jongeren met Cerebrale Parese. Nederlands Tijdschrift voor Kinderfysiotherapie 2010; 22(65):12-14.

Contactgegevens:  wely.van.l@hsleiden.nl

Werkervaring: fysiotherapeut, promotietraject Vumc Amsterdam, postdoctoraal onderzoeker VUmc

Opleiding: Fysiotherapie (Hogeschool Leiden), bewegingswetenschappen afstudeerrichting Revalidatie (VU Amsterdam)

Overige activiteiten:

 • Afstudeeronderzoek fysiotherapie aan Universiteit van Birmingham, Groot-Brittannië;
 • Motivational interviewing (HAN Nijmegen);
 • Diverse cursussen Epidemiologie (EpidM Amsterdam);
 • Deel van promotietraject uitgevoerd aan Seattle Children's Research Institute in Seattle, Verenigde Staten.