Jeannette Boiten

Functie: Docent HGZO-fysiotherapie en onderzoeker

 

Aandachtsgebied:
Zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning door professionals, in het bijzonder fysiotherapeuten. Preventiekracht van fysiotherapie: het stimuleren door fysiotherapeuten van cliënten tot het voldoende en adequaat gaan en blijven bewegen. Kwaliteitsverbetering: verbetering van zorg en kwaliteit van leven in de fysiotherapie. Competentieontwikkeling en methodisch handelen door de fysiotherapeut.

 

(Onderzoeks-)Projecten:
Onderzoek naar opvattingen van fysiotherapeuten over zelfmanagement en zelfmanagement ondersteuning vanuit het lectoraat eigen regie Hogeschool Leiden in samenwerking met de het Nurse cc Project vanuit de hogeschool Rotterdam.
Het begeleiden en coördineren van praktijkgericht onderzoek fysiotherapie, projecten voor bachelorstudenten fysiotherapie in samenwerking met de praktijk/externe opdrachtgevers.

 

Publicaties

  • Boiten JC, Brouwer T, Bunskoek MS. Diagnostiek in de fysiotherapie, proces en werkwijze. 5e druk. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg, 2012.
  • Boiten JC, Poel S. Competenties en slaagfactoren in ketenzorg, Opvattingen van fysiotherapeuten. In Rosendal H, e.a. (red). Ketenzorg. Praktijk in perspectief. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2009.
  • Nonhof Boiten JC, Broek d≠Obrenan F van den, Hul M van t≠. Een opleiding fysiotherapie. Enkele hoofdlijnen uit het Leids onderwijsprogramma. In: Meerwijk GM van. Jaarboek fysiotherapie Kinesitherapie. Houten Bohn Staflue van Loghum, 1995.
  • Nonhof-Boiten JC. Kwaliteitszorg in de fysiotherapie. Een inventarisatie van de stand van zaken. In: Casparie AF, e.a. (red). Handboek kwaliteit van zorg, 1994.
  • Nonhof-Boiten JC. Registratie en classificatie in de fysiotherapie. De ICPC en de ICIDH? Issue 1988;5(4):5-8.
  • Nonhof-Boiten JC. Isokinetische moment-hoek-hoeksnelheid relaties. Geneeskunde en Sport 1988;21(3):84-91.
  • Nonhof-Boiten JC e.a. Fysiotherapie: zorg, techniek en kwaliteit. Ned T. Fysiotherapie 1985; 95(9):176-178.
  • Visser L, Raaphorst N, Boiten JC, Alpay L, Verhoef J. Eigen kracht in gemeente Leiden. Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo-praktijk over het aanspreken van eigen kracht. Leiden: Hogeschool Leiden, 2013.

 

Contactgegevens:

boiten.j@hsleiden.nl, 071-5188653

 

Werkervaring:
Jeannette is sinds 1992 verbonden aan Hogeschool Leiden, met diverse taken als: docent aan bachelor Fysiotherapie, docent master fysiotherapie/oefentherapie mensen met chronische ziekten, coördinator onderzoeksprojecten studenten fysiotherapie, minor op 1 lijn, studentbegeleiding en stagebegeleiding. Tevens werkzaam geweest als fysiotherapeut in de eerstelijn, onderzoeker bij het FysiotherapieOntwikkelingsNetwerk van SWSF, redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.

 

Opleiding: Fysiotherapie, Bewegingswetenschappen, Epidemiologisch onderzoek