Eigen Regie

Lector John Verhoef

Lector John Verhoef gelooft heilig in co-creatie en het principe dat patiënten en zorgverleners samen oplossingen moeten creëren voor de disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. De Leidse Proeftuin, waar Hogeschool Leiden aan deelneemt, is hiervan een prachtig voorbeeld.

John Verhoef heeft als fysiotherapeut/bewegingswetenschapper in diverse academische ziekenhuizen gewerkt. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden (Integrated Care for Patients with Rheumatoid Arthritis, 2007). Sinds 2008 is hij lid van de Educational Committee binnen de Standing Committee Health Professionals in Rheumatology van de European League Against Rheumatism (EULAR).

Per 1 september 2008 is John Verhoef aangesteld als associate lector fysiotherapie en per 15 april 2011 als lector Fysiotherapie (Lectoraat Mensen met Chronische Ziekten van Hogeschool Leiden). Zijn lectorale opdracht werd op 1 december 2012 verbreed tot alle opleidingen binnen de Faculteit Gezondheidszorg (Opleiding tot Fysiotherapeut, Opleiding tot Verpleegkundige, opleiding tot verpleegkundig specialist en de opleiding Vaktherapie) met als thema 'Eigen regie versterken', tevens een van de speerpunten van Hogeschool Leiden. Verder was John betrokken als inhoudelijk coördinator van de professional masteropleiding Fysiotherapie/Oefentherapie bij mensen met chronische ziekten. Verder is hij voorzitter van de curriculumcommissie van de bacheloropleiding Fysiotherapie en van het lectorenberaad van Hogeschool Leiden. Zijn expertise ligt op het terrein van multidisciplinaire revalidatie, netwerkvorming en informatie- en communicatietechnologie bij het bevorderen van zelfmanagement van mensen met chronische ziekten.

Patiënten en zorgprofessionals moeten samen oplossingen creëren

Lector John Verhoef