Hogeschool Leiden

Verantwoording 2019

Dit is de verantwoording van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg over de bijdrage aan de beroepspraktijk en maatschappij, aan onderwijs en professionalisering en aan kennisontwikkeling in 2019. De drie onderzoekslijnen van het lectoraat zijn:

  1. voorwaarden voor het creëren van effectieve beweegzorg
  2. zorgtechnologie binnen fysiotherapie
  3. innovatie in preventief beweeggedrag in co-creatie met de doelgroep

Beroepspraktijk en maatschappij

Het lectoraat ERFB draagt bij aan een aantal samenwerkingsverbanden. Ten eerste met Vitale Delta. Dit is een consortium van Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland waarin samengewerkt wordt aan thema’s rond vitaliteit en gezondheid.

Binnen het netwerk wordt door middel van vier werkpakketten inhoudelijke kruisbestuiving bevorderd tussen de lectoraten van de deelnemende hogescholen: Ondersteund Vitaal (zorgtechnologie), Zelf Vitaal (zelfmanagement en eigen regie), Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk) en Sociaal Vitaal (integrale wijkaanpak).

Ons lectoraat zet zich in voor het werkpakket Fysiek Vitaal (bewegen in de wijk). Het eerste resultaat van deze samenwerking, de start van het RAAK-Publiek project BiBoZ in september 2019, samen met Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool, is inmiddels gehonoreerd (zie verder).

In het verlengde is er samenwerking met Medical Delta, een in 2006 opgericht universitair netwerk in Zuid-Holland (TU Delft, Erasmus MC, LUMC, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam), met als doel technologisch onderzoek naar innovatieve oplossingen voor duurzame gezondheidszorg te stimuleren. Vitale Delta werkt sinds haar oprichting samen met Medical Delta (via vertegenwoordigers in de Wetenschappelijke Raad MD).

Recent heeft Medical Delta het startschot gegeven voor een wetenschappelijk programma 2019-2023. Vitale Delta is opgenomen als de plek waarin praktijkgericht onderzoek binnen MD verband kan plaats vinden: mooie kans op samenwerking tussen fundamenteel en praktijkgericht onderzoek.

Ten tweede is er een samenwerking met Basalt Revalidatie, het grootste centrum voor medisch specialistische revalidatiezorg in Nederland. In dit verband wordt gewerkt aan het opzetten van leergemeenschappen en het werken met zorgtechnologie in de revalidatie. Het lectoraat revalidatie van de Haagse Hogeschool en de afdeling fysiotherapie van het LUMC zijn hierbij betrokken.

Ten derde is er, in het kader van onderwijsontwikkeling, een samenwerking met National eHealth Living Lab (NeLL) op gebied van valideren van gezondheidsapps in samenwerking met Hogeschool Zuyd en GGD Nederland.

Ten vierde een samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing (LAVA) op gebied van post-HBO onderwijs over functionele training bij ouderen in de wijk.

Het aantal publicaties dat in 2019 is gerealiseerd is 6, waarvan 2 specifiek op de beroepspraktijk zijn gericht. Het aantal presentaties in 2019 is 17, waarvan 1 als keynote tijdens het internationale ENPHE congres in Groningen.

Onderwijs en professionalisering

Het lectoraat ERFB werkt samen met De Haagse Hogeschool en Basalt Revalidatie in het RAAK PRO-project [email protected] aan het gebruik van zorgtechnologie ter ondersteuning van het revalidatieproces bij CVA patiënten.

De resultaten van dit project worden vertaald naar onderwijsmodules ‘Technologie in het onderwijs.’ Het lectoraat start in schooljaar 2020/2021 tevens samen met de opleiding Fysiotherapie de bekostigde master Fysiotherapie en Wijkgericht beweegzorg. De lector is voorzitter van de curriculumcommissie Fysiotherapie.

Verder is het lectoraat betrokken bij de formulering en begeleiding van onderzoeksopdrachten van studenten.

Kennisontwikkeling

Bij het lectoraat ERFB ligt het aantal (inter)nationale publicaties. Dit heeft te maken met de keuze om op dit moment de focus te leggen op onderwijs, in de vorm van praktijkgericht onderzoek en curriculumontwikkeling van zowel de bachelor Fysiotherapie als de nieuwe bekostigde master Fysiotherapie en wijkgerichte Beweegzorg.

RAAK-SIA verleende onlangs een postdocsubsidie aan het lectoraat voor de ontwikkeling van een meetmethode om de relatie tussen denk- en doenvermogen ten aanzien van bewegen in kaart te brengen. In 2021 worden nationale publicaties vanuit dit project verwacht. Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg wil graag een promovendus binnen het lectoraat aanstellen om op die manier meer diepgang in het onderzoek te krijgen.