Hogeschool Leiden

Workshop over Positieve Gezondheid

15 juni 2022 – Senioronderzoeker Arlette Hesselink heeft op donderdag 9 juni een online workshop met de titel ‘De kracht van verhalen vertellen’ gegeven voor de Alliantie Positieve Gezondheid.

Bij de workshop waren ongeveer 40 professionals aanwezig vanuit verschillende disciplines. De workshop begon met een theoriegedeelte en een paar mooie voorbeelden. Daarna hebben de deelnemers met elkaar eigen ervaringen met Positieve Gezondheid gedeeld en is er gebrainstormd over het inzetten van Positieve Gezondheid in het werk.

De workshop werd gegeven op uitnodiging van Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van Hogeschool Leiden.  

Meer weten?

Wil je meer weten over het het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg? Lees de pagina over het lectoraat.

De ambitie van de Alliantie Positieve Gezondheid