Hogeschool Leiden

Update BiBoZ-project

23 december 2021 - De afgelopen twee jaar (2019-2021) is de BiBoZ-methode (Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessionals) ontwikkeld en getest op de haalbaarheid.

Waar we nu staan met BiBoZ

Naast het gezamenlijk ontwikkelen van de methode zijn de geleerde lessen en onderdelen van de methode toegevoegd aan het onderwijs van de drie betrokken hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam). 
Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van artikelen over de wetenschappelijke output. 
De afbeelding hieronder geeft weer waar we nu staan en wat we de komende twee jaar nog willen bereiken.   

Hogeschool Leiden

Waar willen we naartoe met BiBoZ

De ontwikkelde BiBoZ-methode lijkt echt aan te sluiten bij de behoeften van de professional en de cliënt. Daarom hebben wij onderzocht welke vervolg subsidieaanvraag kansrijk zou kunnen zijn. Er is gekozen om de focus voor een nieuwe aanvraag te leggen op de eerstelijnszorg.

We willen een implementatiestrategie ontwikkelen, deze uitproberen in de praktijk en tegelijkertijd kijken of de BiBoZ-methode effectief leidt tot duurzaam gezond beweeggedrag van de patiënten die eerstelijns fysiotherapie ontvangen. We hebben een RAAK-mkb subsidieaanvraag ingediend en hebben recentelijk een ‘voorlopig positief advies’ ontvangen.

In januari 2022 volgt het definitieve advies en kunnen we hopelijk, als drie samenwerkende hogescholen onder de vlag van Vitale Delta, weer een stap verder zetten in het onderzoek naar verduurzamen van beweegzorg.

Koppeling projecten

Aanvullend zijn we bij Basalt Revalidatie aan het kijken hoe we de BiBoZ-methode in de tweedelijnszorg een plek kunnen geven. Ook wordt de BiBoZ-methode gekoppeld aan andere projecten zoals het postdoc project Gezond bewegen (naar) weten én doen! en het postdoc PROZA-project van Hogeschool Rotterdam. Onderdelen vanuit het BiBoZ-project worden gebruikt voor projecten als het iTCL van Hogeschool van Amsterdam en het net gestarte Raak-publiek project Com-In-Actie van de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Leiden. 

Meer weten

Wil je meer lezen? Op de pagina van het BiBoZ-project vind je alle informatie. Ook worden de gepubliceerde artikelen geplaatst en volgt informatie over de vervolgaanvraag.

Voor vragen kun je contact opnemen met de projectleider Arlette Hesselink of één van de teamleden (onder de afbeelding).

Het BiBoZ-team

Lector dr. John Verhoef
Lector dr. Maarten Schmitt 
Lector dr. Sanne de Vries 
Senior docentonderzoeker en projectleider Dr. Arlette Hesselink 
Lector dr.ir. Gitte Kloek
Senior docentonderzoeker Dr. Anita Feleus 
Senior docentonderzoeker  Dr. Petra Siemonsma 
Docentonderzoeker Dr. Hannah de Boer
Docentonderzoeker Sylvia Schipper 
Docentonderzoeker Dr. Anne Kruijsen 
Postdoc-onderzoeker Dr. Linda Eijckelhof