Hogeschool Leiden

Publicatie BiBoZ-project over storytelling

29 maart 2022 - Deze week is er een mooie publicatie verschenen vanuit het BiBoZ-project over storytelling.

Het onderzoek

Het artikel beschrijft hoe storytelling is ingezet om dieper liggende contextuele factoren te achterhalen, die het in beweging blijven van mensen met een chronisch aandoening bevorderen of belemmeren. 

In een kwalitatieve studie zijn de verhalen van twaalf cliënten en elf professionals uit het werkveld met elkaar vergeleken. De uitkomsten en aanbevelingen kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van adviezen en programma’s voor professionals in de eerstelijnszorg om patiënten met een chronische ziekte te ondersteunen.

Uit de verhalen kwam naar voren dat het voor cliënten moeilijk is om weer te beginnen nadat er een onderbreking is geweest in het bewegen. Professionals kunnen daar alerter op zijn. Bijvoorbeeld door een plan te maken met de client of door contact op te nemen met de client als deze wegblijft.

Het artikel is een samenwerking tussen Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam.

Lees hier het hele artikel ( pdf, 564 KB ).

Meer weten

Wil je meer weten over het BiBoZ-project? Lees de onderzoekspagina of neem contact op met projectleider Arlette Hesselink (senior onderzoeker van het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) via het e-mailadres: [email protected]