Hogeschool Leiden

Nieuwe fysiotherapie master september 2020 van start

4 maart 2020 - Met ingang van het studiejaar 2020-2021 start Hogeschool Leiden met de bekostigde tweejarige deeltijd masteropleiding (MSc) Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg.

Met deze nieuwe master wil Hogeschool Leiden een passend antwoord bieden op de veranderingen in de (beweeg)zorg die een andere rol van burger én zorgverlener vragen.

Voor wie is de master bedoeld

De master is bedoeld voor fysiotherapeuten die zich willen ontwikkelen tot professional die de spil vormt rond beweegzorg in de wijk. Met de nieuwe master wil Hogeschool Leiden een passend antwoord bieden op de veranderingen in de (beweeg)zorg die een andere rol van burger én zorgverlener vragen.

Bewegen is niet voor iedereen altijd vanzelfsprekend en eenvoudig. Mensen worden steeds ouder en daarmee neemt het aantal mensen met één of meerdere chronische aandoeningen toe. Ouderen willen ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hierdoor wordt aandacht voor behouden van eigen regie en kunnen blijven participeren in de maatschappij steeds belangrijker.

Zorgstelsels staan overal ter wereld onder druk. Toenemende vergrijzing, dreigend tekort aan arbeidskrachten in de zorg, toenemend aantal chronisch zieken en stijgende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor een disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod. Hierdoor wordt een toenemend beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en diens omgeving. Dat vergt van de fysiotherapeut, naast gedegen vakkennis als zorgprofessional en onderzoeker, andere competenties die nodig zijn om de rollen van innovator, netwerker en ondernemer te kunnen vervullen. De nieuwe master begeleidt fysiotherapeuten om deze nieuwe rollen binnen 2 jaar te kunnen omarmen.

John Verhoef, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg Hogeschool Leiden

Samenwerking met professionals

De Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, die in nauwe samenwerking met professionals uit het omringende werkveld tot stand is gekomen, vormt een mooie uitbreiding van het nascholingsaanbod van Hogeschool Leiden rond het thema gezondheidszorg. De masteropleiding werkt nauw samen met het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, onderdeel van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) van Hogeschool Leiden.