Hogeschool Leiden

Een creatieve aftrap voor de kick-off BiBoZ Praktijk Situatie

4 oktober 2022 – Op 20 september 2022 vond de kick-off van fase 2 'Blijf in Beweging Ondersteuning Zorgprofessionals - in de Praktijk Situatie (BiBoZ-PS)' plaats op Hogeschool Leiden.

De opening

De opkomst was groot en het publiek gevarieerd, met onder andere fysiotherapeuten, patiëntvertegenwoordigers, het KNGF, Zorg1, onderzoekers, docenten en studenten van de drie deelnemende hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam).

Tijdens de opening nam projectleider Arlette Hesselink (Hogeschool Leiden) de aanwezigen mee vanaf de start van het BiBoZ-project in 2019 tot de wens voor de nabije toekomst in 2024. Vervolgens gaf docentonderzoeker Myrenka Bik (Hogeschool Leiden) een voorbeeld van de methode aan de hand van een casus.

Eerstelijns fysiotherapeuten Sophie en Michelle vertelden over hun ervaringen tijdens het ontwikkelen en het toepassen van de BiBoZ-methode bij patiënten. Verder vertelde Aline (eerstelijns fysiotherapeut en student van de master Fysiotherapie en Wetenschap) over de resultaten van haar onderzoek naar de communicatie binnen de BiBoZ-methode, waarbij zij twaalf fysiotherapeuten heeft geobserveerd  tijdens het uitvoeren van de BiBoZ-methode bij patiënten.

Kick-off BiBoZ Praktijk Situatie

Een mooie uitdaging

Arlette heeft de deelnemers meegenomen naar de mooie uitdaging waar de projectgroep de komende twee jaar samen met fysiotherapeuten en patiënten mee aan de slag gaan. Het doel is om een implementatiestrategie te ontwikkelen voor het toepassen van de BiBoZ-methode die goed aansluit op de dagelijkse fysiotherapiepraktijk. Tijdens een brainstormsessie heeft de diverse groep professionals in kleine groepjes input gegeven en gediscussieerd  over 'wie of wat de implementatie van BiBoZ kan belemmeren of bevorderen.'

Verschillende professionals

De kick-off was mede georganiseerd door Alice Schut, ontwerponderzoeker van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool. Alice bedenkt creatieve technieken om ideeën op te halen bij de belanghebbende en kijkt ernaar uit om inzichtelijk te maken wat er nodig is om de BiBoZ-methode bruikbaar te maken voor de praktijk. 

“De fysiotherapeuten en de cliënten hebben echt een stem in het toepasbaar maken van de BiBoZ-methode in hun dagelijkse praktijkvoering. Wij bedenken het niet voor hen, maar echt samen met hen."

Alice Schut

Lector Petra Siemonsma (lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, Hogeschool Leiden) is vanaf het begin betrokken bij BiBoZ. Volgens Petra is BiBoZ een uniek project omdat fysiotherapeuten en cliënten door het gebruik van deze methodiek echt een ander gesprek krijgen over dieperliggende factoren die kunnen bijdragen aan gezond bewegen, zoals de fysieke en sociale omgeving en het fysieke en psychische vermogen. Ook helpt het de fysiotherapeut en patiënt om echt samen te beslissen over kansrijke beweegactiviteiten voor de patiënt.

Eén van de partners in het consortium is Zorg1. In samenwerking met fysiotherapiepraktijken en zorgverzekeraars stimuleert Zorg1 innovatieve interventies die mensen helpen om langdurig van hun klachten af te komen. Lotte de Jong van Zorg1 hoopt dat er over twee jaar binnen de fysiotherapie een breder draagvlak is gecreëerd om initiatieven zoals het BiBoZ-project in te zetten om zo cliënten beter te kunnen helpen. 

“Bij BiBoZ staat de cliënt centraal en wordt er gekeken naar wat de cliënt nodig heeft en wat hem helpt om te gaan en blijven bewegen.“

Lotte de Jong

Studenten

Er zijn veel studenten bij het BiBoZ-project betrokken. Jelle de Wit (Opleiding tot Fysiotherapeut, Hogeschool Leiden) voert samen met drie medestudenten een onderzoek uit binnen het BiBoZ-project. Zij gaan voor enkele zogenoemde gedragsveranderingstechnieken heldere beschrijvingen en goede voorbeelden ontwikkelen zodat de fysiotherapeuten de BiBoZ-methode nog gemakkelijker kunnen toepassen. 

Kick-off BiBoZ Praktijk Situatie

Ook twee studenten van de minor 'Gezond meedoen door Sport en Bewegen' (Hogeschool Rotterdam) waren aanwezig. Zij geven aan dat er op de lange termijn winst te behalen valt in het aanleren van leefstijlveranderingen bij de cliënt en dat het toepassen van de BiBoZ-methode veel meer effect heeft dan enkel het afspreken van een behandeltraject met de cliënt. 

Afsluiting

Belangrijke punten die deze middag werden genoemd zijn; BiBoZ is een kansrijke beslissingstool, een implementatiestrategie op maat is echt nodig en dat er behoefte is aan inzetten van succesverhalen om meer naamsbekendheid voor het BiBoZ-project te creëren. 

Aan het einde van de middag is er getoost op een mooie aftrap.

Kick-off BiBoZ Praktijk Situatie

Meer weten?

Tussen 2019 en 2021 hebben drie hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam) samen met professionals, cliënten, lectoren, docentonderzoekers en studenten de BiBoZ-methode ontwikkeld. Het doel van de BiBoZ-methode is om fysiotherapeuten en patiënten te ondersteunen bij het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag. Lees meer over het BiBoZ-project.

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Arlette Hesselink (projectleider) via [email protected].