Hogeschool Leiden

Docenten geven communicatietraining aan fysiotherapeuten

1 december 2022 – Docenten Hanneke Ritzema en Tim Frijters (Opleiding tot Fysiotherapeut) hebben aan meer dan 30 fysiotherapeuten training gegeven over de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Patiënten voelen zich niet begrepen

Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden vinden het vaak lastig om hun eigen gedachten over klachten over te brengen aan de zorgprofessionals. Ook hebben ze vaker moeite met de vragen en informatie die vanuit de zorgprofessional worden gegeven. Dit leidt ertoe dat deze patiënten zich niet begrepen voelen.

Middels trainingen vanuit het project Com-in-Actie leren fysiotherapeuten hoe ze mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen en hoe ze beter aan kunnen sluiten bij de behoefte van deze patiënt. Tijdens de training is bijvoorbeeld met een acteur geoefend voor het gebruiken van eenvoudige taal. Deelnemende fysiotherapeuten waren erg enthousiast en gaven aan het geleerde de volgende dag al toe te passen in de praktijk. 

Hogeschool Leiden

Ondersteuning voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Het doel van Com-In-Actie is om specifiek voor de fysiotherapie communicatiestrategieën en middelen te ontwikkelen ter ondersteuning van de communicatie met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

De trainingen zijn nu nog onderdeel van een feasibility studie waarbinnen wordt gekeken hoe de ontwikkelde communicatiestrategieën kunnen worden toegepast en welke aanpassingen nodig zijn. Zodra het project is afgerond zijn de ontwikkelde producten beschikbaar. De training wordt als post-hbo opleiding aangeboden op de drie deelnemende hogescholen. De kennis en materialen zullen vanaf april 2023 doorvloeien naar alle bacheloropleidingen fysiotherapie in Nederland. 

Het project Com-In-Actie (RAAK-MKB gesubsidieerd) is een samenwerking tussen het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en NHL Stenden. Daarnaast zijn ook fysiotherapeuten, cliënten en veel partijen die zich bezig houden met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden betrokken, zoals PHAROS, Nivel en Stichting Lezen en Schrijven.

Meer weten?

Lees meer informatie op de website van de Hanzehogeschool Groningen of stuur een e-mail naar Arlette Hesselink (docentonderzoeker lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, Hogeschool Leiden) via [email protected]