Kick-off BiBoZ

De BiBoZ-methode: stand van zaken en het vervolg

17 maart 2021 - De afgelopen twee jaar hebben we met drie hogescholen en in co-creatie met 39 professionals, 89 cliënten en 72 studenten de BiBoZ (Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals) methode ontwikkeld.

De BiBoZ-methode

De BiBoZ-methode is bedoeld om cliënten op maat te kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag. De methode is ontwikkeld vanuit cliëntperspectief en bestaat uit zes persona’s en een decision making tool die op papier en per app kan worden gebruikt.

Op dit moment is de BiBoZ-methode theoretisch goed onderbouwd en getest. Zorgprofessionals, met name fysiotherapeuten, die kennis hebben gemaakt met de methode zijn enthousiast en willen deze implementeren in hun dagelijkse praktijkvoering.

Het vervolg

Samen met de drie hogescholen, Zorg1 en zes fysiotherapiepraktijken zijn we bezig met het schrijven van een subsidieaanvraag voor twee jaar (RAAK MKB) om de methode te optimaliseren en een implementatiestrategie te ontwikkelen. Dit zodat de methode aansluit bij de dagelijkse praktijkvoering.

Voor meer informatie over de BiBoZ-methode kunt u terecht bij projectleider Arlette Hesselink ([email protected]).