Kick-off BiBoZ

BiBoZ: stand van zaken na 1 jaar

2 juni 2020 - Het tweejarige onderzoeksproject Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals (BiBoZ) is inmiddels een jaar onderweg. Tijd voor een update over de stand van zaken tot nu toe.

Voldoende bewegen is primair de verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar niet iedereen is in staat om gezond gedrag zelfstandig te initiëren en vol te houden. Ondanks de inspanningen van zorgprofessionals wordt ingeschat dat meer dan de helft van de cliënten binnen een jaar terugvalt in ongezond beweeggedrag. Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam ontwikkelen samen een methodiek waarmee zorgprofessionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

Biboz Webinar

Starten bij de cliënt

Op basis van onderzoek bij professionals en cliënten zijn er afgelopen jaar zes functioneringsprofielen ontwikkeld en profielspecifieke bouwstenen voor duurzaam gezond beweeggedrag geïdentificeerd. Functioneringsprofielen zijn gebaseerd op individuele kenmerken, zoals hoe de cliënt in de dagelijkse leefomgeving fysiek, sociaal en psychisch functioneert. De bouwstenen zijn gedefinieerd aan de hand van de literatuur (werkzame elementen) gecombineerd met ervaringen in de praktijk.

Van open blik naar maatwerk

Op dit moment zijn studenten bezig met de validatie van de profielen. Daarnaast zijn docenten en studenten bezig met het leggen van de laatste hand aan het definiëren van de bouwstenen. In de komende maanden wordt in co-creatie met cliënten en professionals een prototype van de methodiek ontwikkeld. Deze wordt vervolgens in semester 1 van studiejaar 2020-2021 door studenten getest in de praktijk. 

Meer informatie

Lees meer informatie het project of neem contact op de projectleider Arlette Hesselink (lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg) via [email protected].