John Verhoef

Lector John Verhoef - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Dr. John Verhoef heeft als fysiotherapeut / bewegingswetenschapper in diverse universitaire medische centra gewerkt. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden (Integrated Care for Patients with Rheumatoid Artritis, 2007).

Per 1 september 2008 is John aangesteld bij Hogeschool Leiden als associate lector fysiotherapie en per eind 2012 als Lector Fysiotherapie. De lectorale rede gehouden op 11 april 2013 met als titel “Eigen Regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen” markeert de officiële start van het lectoraat.

Patiënten en zorgprofessionals moeten samen oplossingen creëren.

Lector John Verhoef

Achtergrond en expertise

Sinds 1 januari 2018 heeft het lectoraat gekozen voor het leggen van meer focus op (wijkgerichte) beweegzorg, gebruik van eHealth ter ondersteuning van beweegzorg en inzetten van de methodiek van co creatie om doelgroepen te betrekken bij praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat draagt vandaar nu de naam: Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg.

De expertise van John ligt op het terrein van interdisciplinaire revalidatie, netwerkvorming, competentie-ontwikkeling en informatie- en communicatietechnologie bij het bevorderen van eigen regie van mensen met chronische ziekten tijdens de fysiotherapeutisch behandeling.