Freek Lötters

Freek Lötters - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Het aandachtsveld van Freek binnen het lectoraat en de opleiding tot Fysiotherapeut is de doelmatige toepassing van zorgtechnologie binnen de fysiotherapie. Freek is daarbij geïnteresseerd in de kennis, verwachtingen en behoeften met betrekking tot zorgtechnologie van zowel fysiotherapeuten, patiënten, studenten en docenten. Met deze kennis kan zorgtechnologie worden geïntegreerd in het huidige onderwijscurriculum van de Opleiding tot Fysiotherapeut.

Daarnaast zullen er proeftuinen en onderzoeken worden opgezet waar verschillende zorgtechnologische applicaties op toepasbaarheid en doelmatigheid worden onderzocht. Samenwerking op dit gebied is voor Freek belangrijk. Iedere samenwerkingspartner brengt zijn eigen expertise in, waarbij het adagium is dat ‘het geheel meer is dan de som der delen’. Dus niet iedere keer opnieuw het wiel uitvinden, maar leren van elkaar, binnen een leergemeenschap Zorgtechnologie.

Innovatief onderzoek begint met verwondering

Achtergrond en expertise

Freek is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Naast dat hij veel praktijkervaring heeft als fysio–/ handtherapeut heeft hij ook veel onderzoekservaring binnen de gezondheidszorg. Hij heeft zowel beleids- als wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitgevoerd en is gepromoveerd op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Ook heeft Freek veel ervaring als docent en is hij opleidingscoördinator geweest van de bachelor Gezondheidswetenschappen Beleid & Management aan de Erasmus Universiteit.