Arlette Hesselink

Arlette Hesselink - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Arlette is senior onderzoeker bij het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg en projectleider van het BiBoZ-project (Blijf in Beweging Zorgprofessionals).

Zij is gespecialiseerd in co-creatie en actieonderzoek en zet zich in om dit in combinatie met het thema eigen regie binnen het onderwijs en het werkveld te versterken. Dat doet zij onder andere via onderzoek, presentaties en haar rol als docent bij de bacheloropleiding Fysiotherapie en de master Wijkgerichte Beweegzorg.

‘Co-creatie en creativiteit bieden ongekende kansen voor onderzoek, vernieuwing en om tot nieuwe inzichten te komen.’

Achtergrond en expertise

Eerder heeft Arlette diverse onderzoeken uitgevoerd binnen KNOP (Kennis Netwerk Ouderen en Preventie) en de Leidse Proeftuin. 

Arlette heeft Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gestudeerd en is daarna gepromoveerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de ondersteunende rol van de praktijkondersteuner (voorloper van de POH) bij mensen met astma en COPD.  

Hierna heeft zij als onderzoeker en consultant bij diverse organisaties gewerkt zoals het AMC, GGD Amsterdam en bij ResCon.