Hogeschool Leiden

Herijking Beroepskolom en Beroepsprofiel

FYSIOPRAXIS mei 2021 - In 2019 is gestart met het herijken van de Beroepskolom en het Beroepsprofiel Fysiotherapeut. Lector John Verhoef van Hogeschool Leiden werkte hieraan mee.

Het herijken van de Beroepskolom en het Beroepsprofiel Fysiotherapeut was een groot en intensief project waar tal van mensen binnen en buiten de fysiotherapie bij betrokken zijn geweest. De twee documenten zijn inmiddels gereed en zullen op de ALV van 9 juni 2021 worden voorgelegd aan de KNGF-leden.

In het artikel uit Fysiopraxis vertellen lector John Verhoef en twee andere betrokken hoe het herzieningsproces eruit zag en waarom deze twee documenten van belang zijn.

Lees het hele artikel ( pdf, 2.13 MB ).

‘Wij kunnen veel meer dan mensen gemiddeld genomen van een fysiotherapeut verwachten’.

John Verhoef